Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Tewerkstellingssteun (7): het einde van de vermindering Herstructureringen

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In het kader van haar gewestelijk werkgelegenheidsbeleid schaft de Brusselse regering verschillende federale maatregelen tot vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid af.
De doelgroepvermindering van RSZ werkgeversbijdragen ‘Herstructurering’ werd op 1 oktober 2017 afgeschaft.

Sinds 1 oktober 2017 kan u deze maatregel niet meer genieten voor de werknemers die u tewerkstelt in een vestigingseenheid gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Aan de vermindering van persoonlijke socialezekerheidsbijdragen ‘Herstructureringen’ wordt niets veranderd.

Overgangsmaatregelen

De doelgroepvermindering ‘Herstructurering’ blijft lopen tot het einde van zijn geldigheidsduur maar uiterlijk tot maandag 31 december 2018 voor de werknemers aangeworven vóór 1 oktober 2017.

Het voordeel vermeld op de kaart ‘herstructurering’ kan slechts toegepast worden indien de aanwerving van de werknemer plaatsvond vóór 1 oktober 2017.

De werkzoekenden die nog niet in dienst zijn getreden op 30 september 2017 zullen een overgangskaart krijgen van Actiris waarop de voordelen van de nieuwe Brusselse maatregelen staan vermeld, ter vervanging van de kaart waarvan zij houder zijn en voor de resterende geldigheidsperiode ervan indien:

- zij in het bezit zijn van een geldige kaart ‘Herstructureringen’;

- en op 1 oktober 2017

  • ofwel 12 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende over een referentieperiode van 18 maanden;
  • ofwel in aanmerking komen voor een van de wettelijke gelijkstellingen met deze periode van inschrijving van 12 maanden;
  • ofwel verminderd arbeidsgeschikt zijn.

Bronnen: Ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 14.07.2017; besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen voor werkzoekenden, BS 21.09.2017.

Auteur: Anne Ghysels

12/10/2017