Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Tewerkstellingssteun (3): het einde van de vermindering Jonge werknemers & Activa Start

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In het kader van haar gewestelijk werkgelegenheidsbeleid schaft de Brusselse regering verschillende federale maatregelen tot vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid af.
De doelgroepvermindering van RSZ-werkgeversbijdragen ‘Jonge werknemers’ en de activering ‘Activa Start’ worden opgeheven op 1 oktober 2017.

Vanaf 1 oktober 2017 zal u deze twee maatregelen niet meer kunnen genieten voor de werknemers die u tewerkstelt in een vestigingseenheid gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overgangsmaatregelen

De voordelen van de doelgroepvermindering ‘Jonge werknemers’ en de activering ‘Activa Start’ blijven lopen tot het einde van hun geldigheidsduur maar uiterlijk tot 31 december 2018 voor de werknemers aangeworven vóór 1 oktober 2017.

De voordelen die vermeld staan op de werkkaarten kunnen slechts toegepast worden indien de aanwerving van de werknemer plaatsvindt vóór 1 oktober 2017.

 

Bronnen: Ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 14.07.2017; besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen voor werkzoekenden, BS 21.09.2017.

Auteur: Anne Ghysels

29/09/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.