Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Tewerkstellingssteun (2): het einde van het Plan Activa

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In het kader van haar gewestelijk werkgelegenheidsbeleid schaft de Brusselse regering verschillende federale maatregelen tot vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid af.
Het Plan Activa dat u het recht opent op RSZ-bijdrageverminderingen en/of de activering van een werkuitkering wordt afgeschaft op 1 oktober 2017.

Vanaf 1 oktober 2017 zal u geen Plan Activa meer kunnen genieten voor de werknemers die u tewerkstelt in een vestigingseenheid gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Overgangsmaatregelen

De voordelen van het Plan Activa (RSZ-verminderingen en/of activering van een werkuitkering) lopen tot het einde van hun geldigheidsduur maar uiterlijk tot 31 december 2018 voor de werknemers aangeworven vóór 1 oktober 2017.

De voordelen die vermeld staan op de werkkaarten kunnen slechts toegepast worden indien de aanwerving van de werknemer plaatsvindt vóór 1 oktober 2017.

De werkzoekenden die nog niet in dienst zijn getreden op 30 september 2017 zullen een overgangskaart krijgen van Actiris waarop de voordelen van de nieuwe Brusselse maatregelen staan vermeld, ter vervanging van de kaart waarvan zij houder zijn en voor de resterende geldigheidsperiode ervan indien:

  • zij in het bezit zijn van een geldige Activa-werkkaart;
  • en op 1 oktober 2017

ofwel 12 maanden ingeschreven zijn als niet-werkende werkzoekende over een referentieperiode van 18 maanden;

ofwel in aanmerking komen voor een van de wettelijke gelijkstellingen met deze periode van inschrijving van 12 maanden;

ofwel verminderd arbeidsgeschikt zijn.

Bronnen: Ordonnantie van 23 juni 2017 betreffende de tewerkstellingssteun in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, BS 14.07.2017; besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de activeringsmaatregelen voor werkzoekenden, BS 21.09.2017.

Auteur: Anne Ghysels

27/09/2017