Brussels Hoofdstedelijk Gewest - RSZ-vermindering voor oudere werknemers (6)

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft sinds 1 oktober 2016 zijn eigen regionale tewerkstellingsmaatregel voor oudere werknemers. Het gaat om een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid (zie onze infoflash van 23 augustus 2016).

Vanaf 1 oktober 2017 wordt een van de toegangsvoorwaarden voor deze maatregel gewijzigd.

De oudere werknemer moest tot vandaag een referentiekwartaalloon verdienen dat lager ligt dan € 12.000. Vanaf 1 oktober 2017 wordt dit bedrag van € 12.000 aangepast naar € 10.500.

Bronnen: onze infoflash van 23 augustus 2016; besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I) betreffende de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, BS 25.09.2017. 

Auteur: Anne Ghysels

06/10/2017