Brussels Hoofdstedelijk Gewest - RSZ-vermindering voor oudere werknemers (6)

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft sinds 1 oktober 2016 zijn eigen regionale tewerkstellingsmaatregel voor oudere werknemers. Het gaat om een vermindering van de werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid (zie onze infoflash van 23 augustus 2016).

Vanaf 1 oktober 2017 wordt een van de toegangsvoorwaarden voor deze maatregel gewijzigd.

De oudere werknemer moest tot vandaag een referentiekwartaalloon verdienen dat lager ligt dan € 12.000. Vanaf 1 oktober 2017 wordt dit bedrag van € 12.000 aangepast naar € 10.500.

Bronnen: onze infoflash van 23 augustus 2016; besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 7 september 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I) betreffende de harmonisering en de vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de socialezekerheidsbijdragen, BS 25.09.2017. 

Auteur: Anne Ghysels

06/10/2017

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.