Brussels Hoofdstedelijk Gewest: premie voor de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een nieuwe premie ingevoerd om steun te verlenen aan ondernemingen in het kader van de gezondheidscrisis. Deze premie richt zich op de evenementen-, uitgaans-, toeristische en culturele sector.

Wie kan de premie aanvragen?

Het doel is ondersteuning te bieden aan de sectoren die hun activiteit nog niet hebben kunnen hervatten als gevolg van de maatregelen van de Nationale Veiligheidsraad of die nog steeds zwaar worden getroffen door deze maatregelen.

Om voor de premie in aanmerking te komen, moet de onderneming of zelfstandige;

  • ten minste één vestigingseenheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest hebben die op 18 maart 2020 bij de KBO was geregistreerd,
  • minder dan 50 VTE’s in dienst hebben en op 20 oktober 2020 btw-bijdragen betalen, 
  • een van de volgende NACE-codes hebben:

Beschrijving van de activiteit

NACE-code:

Personenvervoer te land binnen steden of voorsteden en overig personenvervoer te land

49.310 en 49.390

Catering

56.210

Discotheken, dancings en dergelijke

56.302

Vertoning van films

59.140

Overige activiteiten van gespecialiseerde designers (ontwerp van expositiestands)

74.109

Fotografische activiteiten

74.201 en 74.209

Verhuur van vaat- en glaswerk, keuken- en tafelgerei, bloemen en planten, elektrische huishoudapparaten en andere huishoudelijke benodigdheden

77.293

Verhuur van textiel, kleding en sieraden

77.294

Verhuur en lease van bloemen en planten

77.296

Verhuur van tenten

77.392

Reisbureaus

79.110

Reisorganisatoren

79.120

Toeristische informatiediensten

79.901

Overige reserveringsactiviteiten

79.909

Organisatie van congressen en beurzen

82.300

Beoefening van uitvoerende kunsten door zelfstandig werkende artiesten

90.011

Beoefening van uitvoerende kunsten door artistieke ensembles

90.012

Promotie en organisatie van uitvoerende kunstevenementen

90.021

Ontwerp en bouw van podia

90.022

Gespecialiseerde beeld-, verlichtings- en geluidstechnieken

90.023

Exploitatie van schouwburgen, concertzalen en dergelijke

90.041

Musea

91.020

Exploitatie van monumenten en dergelijke toeristenattracties

91.030

Kermisattracties

93.211

Verhuur en leasing van televisies en andere audiovisuele apparatuur

77.292

Hoeveel bedraagt de premie?

Het gaat om een eenmalige premie.

Het minimumbedrag van de premie is € 3000 Het maximumbedrag is € 9000.

Het bedrag van de premie wordt vastgesteld op basis van het omzetverlies van de onderneming/zelfstandige die de premie aanvraagt.

Wat is de procedure voor het aanvragen van de premie?

Het beheer van de premie wordt toevertrouwd aan Brussel Economie en Werkgelegenheid. De procedure voor het aanvragen van een premie is nog niet bekend en zal later op zijn website worden gecommuniceerd.

Deze maatregel is nog niet in een wettekst in het Belgisch Staatsblad verschenen. Er zouden dus nog wijzigingen in kunnen worden aangebracht.

 

Bron: 1819.brussels

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.