Brussels Hoofdstedelijk Gewest: dezelfde RSZ-vermindering voor alle oudere werknemers

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In het kader van de regionalisering van de steun voor tewerkstelling heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest haar eigen vermindering van werkgeversbijdragen aan de sociale zekerheid op poten gezet voor de werkgevers die een vestigingseenheid in dit Gewest hebben en er oudere werknemers tewerkstellen.

Het bedrag en de minimumleeftijd voor deze maatregel zijn gewijzigd vanaf 1 juli 2018:

  • De minimumleeftijd is 57 jaar op het einde van het kwartaal (in plaats van 55 jaar)
  • Het bedrag van de vermindering is € 1.000/kwartaal (voor een voltijdse werknemer met volledige prestaties over het kwartaal) tot het kwartaal van de 64e verjaardag. Tot 30 juni 2018 verschilt het bedrag van de vermindering naargelang de leeftijdsschijf waartoe de werknemer behoort.

Vanaf 01.07.2018:

Leeftijd op de laatste dag van het kwartaal

Bedrag

57 tot 64 jaar

 € 1.000/kwartaal

Geen overgangsmaatregel voorzien.

Dit betekent dat de werknemer die momenteel 55 of 56 jaar is en die vermindering voor oudere werknemers zou genieten, die vanaf 1 juli 2018 niet meer zal genieten tot het kwartaal van zijn 57e verjaardag.

Bron: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 8 maart 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 (I), betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen van de sociale zekerheidsbijdragen; B.S. 15.03.2018.