Brussels Hoofdstedelijk Gewest: de Phoenix-premie wordt verlengd

Auteur: Anne Ghysels (Legal Expert)
Datum:

De Brusselse regering heeft beslist om de mogelijkheid om de Phoenix-premie te genieten te verlengen.

De Phoenix-premie is een financiële steun die u bij Actiris kan aanvragen wanneer u een werkloze werkzoekende aanwerft en mits aan bepaalde voorwaarden is voldaan.

Deze voorwaarden vindt u terug in onze infoflash van 8 januari 2021.

De maatregel, die op 1 januari 2021 in werking is getreden, vereiste de aanwerving van een werkloze werkzoekende met een arbeidsovereenkomst die ten laatste op 31 december 2021 werd gesloten voor een indiensttreding ten laatste op 31 maart 2022. Deze data werden al eens verschoven in juli 2021 (zie onze infoflash van 9 juli 2021). En dat gebeurt nu voor de tweede keer: 

  • De werkloze werkzoekende moet uiterlijk op 30 september 2022 worden aangeworven (oorspronkelijk 31 december 2021 en vervolgens 31 maart 2022);
  • De werkloze werkzoekende moet uiterlijk op 1 oktober 2022 in dienst treden (oorspronkelijk 31 maart 2022 en vervolgens 1 april 2022);
  • De werkloze werkzoekende moet als zodanig bij Actiris zijn ingeschreven uiterlijk op 30 juni 2022 (oorspronkelijk 30 juni 2021 en vervolgens 31 december 2021).

De andere voorwaarden blijven ongewijzigd.

Bron: Ministerieel besluit van 30 december 2021 tot uitvoering van het artikel 13 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 17 december 2020 tot invoering van een relancepremie voor de aanwerving van een werkzoekende, BS 24.01.2022

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.