Brexit: geen wijzigingen tot eind 2020

Auteur: Joséphine Mairate (Legal Expert)
Datum:

Het akkoord over de Brexit van Boris Johnson is door het Britse Lagerhuis goedgekeurd. Dat akkoord houdt belangrijke maatregelen in die de weg plaveien voor een vertrek van Groot-Brittannië uit de Europese Unie op 31 januari 2020. Wat zijn de gevolgen voor uw ondernemingen en voor uw werknemers?

 

Overgangsperiode

Om de overgang te vergemakkelijken voorziet het Brexit-akkoord een overgangsperiode tot 31 december 2020. Gedurende deze periode zullen de Britten de Europese wetgeving blijven toepassen op de onderdanen van de EER die hun activiteiten uitoefenen in hun land en zullen de Europese regels blijven gelden voor de Britten die bijvoorbeeld in België wonen en werken.

 

Welke impact heeft de Brexit op de detacheringsmogelijkheden voor uw onderneming?

Tot en met 31 december 2020: de Europese regelgeving op de sociale zekerheid blijft evenwel volledig van toepassing. Bijgevolg verandert er niets aan de situatie op het vlak van de sociale zekerheid van Belgische onderdanen in het Verenigd Koninkrijk en vice versa. Tijdens de detacheringsperiode hebben uw Belgische werknemers geen arbeidskaart of gecombineerde vergunning nodig.

 

Vanaf 1 januari 2021: de Europese regelgeving zal niet meer van toepassing zijn. Bepaalde rechten op het vlak van de sociale zekerheid (waaronder detachering) blijven evenwel gewaarborgd voor Britse en Europese onderdanen die vóór 31 december 2020 gebruik hebben gemaakt van het beginsel van vrij verkeer van personen. Voor nieuwe detacheringen zal er een nieuwe regeling moeten worden uitgewerkt.

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Legal Partners via legalpartners@partena.be of per telefoon op 02/549.30.10.

 

https://economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit/vragen-en-antwoorden/particulieren/wonen-en-werken-veelgestelde

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.