Binnenkort soepelere netto-overuren

Auteur: Laurence Philippe
Datum:

Sinds 1 december 2015 mag een voltijdse werknemer in de horeca tot 360 ‘netto’-overuren per jaar presteren. Omdat zeer strikte voorwaarden moeten zijn vervuld om een beroep te kunnen doen op dit stelsel, is nu een wetswijziging in voorbereiding die het stelsel moet uitbreiden naar de vrijwillige overuren.

Herhaling: de ‘netto’-overuren

Op deze overuren kan een beroep worden gedaan indien het hoofd moet worden geboden aan:

  • een onvoorziene noodzakelijkheid;
  • of een buitengewone vermeerdering van werk.

Daarnaast moet de werkgever ook aan verschillende voorwaarden voldoen: toestemming of verwittiging van de sociale inspectie en akkoord van de vakbondsafvaardiging.

Tot slot moet de werknemer afzien van de inhaalrust voor deze overuren.

Wanneer alle voorwaarden zijn vervuld en de werkgever een geregistreerd kassasysteem gebruikt dat is aangegeven aan de belastingadministratie, dan zijn deze overuren zogenaamde ‘netto’-overuren omdat ze fiscaal een sociaal gunstig worden behandeld.

  • Op sociaal vlak worden deze zogenaamde ‘netto’-overuren uitgesloten van het begrip loon. Bijgevolg worden er noch werkgeversbijdragen noch persoonlijke bijdragen op ingehouden.
  • Op fiscaal vlak zijn deze inkomsten vrijgesteld van belastingen.

Bovendien moet voor deze overuren geen overloon worden betaald en moet er geen inhaalrust worden toegekend aangezien de werknemer daar van afziet.

Meer informatie over de netto-overuren kan u vinden in de sectorale informatie ‘Arbeidsduur - I.4. Overschrijding van de grenzen van de arbeidsduur (overwerk)’.

De beoogde aanpassing

Door de formaliteiten die moeten worden vervuld om deze overuren toe te passen, is de toevlucht ertoe beperkt. Om die reden zou de wet moeten worden aangepast zodat het gebruik van deze sociaal en fiscaal voordelige uren kan worden uitgebreid.

De werkgevers die een geregistreerd kassasysteem gebruiken zullen nog altijd de mogelijkheid hebben om overuren te laten presteren op basis van de twee reeds voorziene criteria (onvoorziene noodzakelijkheid of buitengewone vermeerdering van werk), maar zullen ook tot 360 vrijwillige overuren kunnen laten presteren. Dit quotum van netto-overuren is uniek en al deze uren worden bij elkaar geteld om na te gaan of het quotum wordt gerespecteerd.

Om een beroep te kunnen doen op vrijwillige overuren moeten de volgende regels worden nageleefd:

  • schriftelijk en voorafgaand akkoord van de werknemer;
  • maximum 6 maanden geldig, hernieuwbaar.

Eenmaal de wet is aangepast zal er geen sectorale cao meer nodig zijn om het quotum van vrijwillige overuren te verhogen. Bovendien zullen de 360 vrijwillige overuren niet worden meegeteld voor de interne grens, in tegenstelling tot wat de arbeidswet voorziet.

Een soepelere interpretatie

In afwachting van de wetswijziging moeten de werkgevers nog altijd de hoger genoemde voorwaarden naleven (onvoorziene noodzakelijkheid of buitengewone vermeerdering van het werk).

De sociaal secretariaten werden evenwel door de sociale inspectie ingelicht dat de inspectiediensten de opdracht hebben gekregen soepelheid aan de dag te leggen met betrekking tot de interpretatie van de twee motieven voor de horecazaken met kassa die deze zouden willen inroepen om de 360 netto-overuren te presteren. In de praktijk betekent dit dat horecazaken met kassa dus op een vlotte manier de 360 netto-overuren kunnen laten presteren.

Bron: Wet van 16 november 2015 houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken, BS 26.11.2015.

Auteur: Laurence Philippe

22/09/2017