Binnenkort contingent van 550 uren voor studentenarbeid?

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Vanaf 1 januari 2017 zal een student 550 uren per jaar kunnen werken zonder dat er gewone socialezekerheidsbijdragen worden ingehouden op zijn loon.
Dat is in ieder geval wat minister Maggie De Block wil.

Contingent van 50 dagen op dit moment

Het aantal tewerkstellingsdagen waarvoor op het loon van de student geen gewone socialezekerheidsbijdragen moeten worden berekend, (maar alleen een solidariteitsbijdrage van 8,14%) bedraagt momenteel maximaal 50 dagen per kalenderjaar (dit wil zeggen van 1 januari tot 31 december).

Daarvoor moet echter aan volgende voorwaarden worden voldaan:

  • de student moet tewerkgesteld zijn krachtens een studentenovereenkomst;
  • de student moet tewerkgesteld zijn tijdens de periodes van niet-verplichte aanwezigheid in de onderwijsinstellingen.

Contingent van 550 uren op 1 januari 2017?

Minister van Sociale Zaken Maggie De Block wil het huidige jaarlijks contingent van 50 dagen vervangen door een jaarlijks contingent van 550 uren om "meer flexibiliteit mogelijk te maken voor zowel de studenten als de werkgevers".

Ze heeft daarvoor de wettelijke en reglementaire ontwerpteksten die vereist zijn om de huidige reglementering aan te passen, voor advies aan de Nationale Arbeidsraad voorgelegd.

De inwerkingtreding van deze maatregel is voorzien op 1 januari 2017.

We houden u uiteraard op de hoogte van het gevolg dat er wordt gegeven aan deze ontwerpteksten.

Auteur: Catherine Legardien

13/06/2016