Betaald educatief verlof: loongrens voor het schooljaar 2018-2019 eindelijk officieel

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Voor de afwezigheden in het kader van educatief verlof heeft de werknemer recht op de betaling van zijn normaal loon op de gewone tijdstippen. Dit loon is evenwel begrensd tot een bepaald bedrag (behoudens akkoord van de werkgever om dit bedrag niet toe te passen).

Dit kwam aan bod in onze Infoflash van 27 november 2018.

Dit bedrag van € 2.928 voor het schooljaar 2018-2019 (van 1 september 2018 tot 30 juni 2019) is eindelijk officieel. Het werd immers gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 17 april.

Bron: Koninklijk Besluit van 4 april 2019 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 23 juli 1985 tot uitvoering van afdeling 6 – Toekenning van betaald educatief verlof in het kader van de voortdurende vorming van de werknemers – van hoofdstuk IV van de herstelwet van 22 januari 1985 houdende sociale bepalingen, B.S. 17.04.2019.