Betaald educatief verlof: loongrens voor het schooljaar 2018-2019

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Voor de afwezigheden in het kader van educatief verlof heeft de werknemer recht op de betaling van zijn normaal loon op de gebruikelijke vervaldata. Dit loon is evenwel begrensd tot een bepaald bedrag (behoudens akkoord van de werkgever om dit bedrag niet toe te passen).

Dit bedrag is vastgelegd op € 2.928 voor het schooljaar 2018-2019 en werd geïndexeerd ten opzichte van de voorgaande schooljaren (€ 2.871 voor het schooljaar 2017-2018).

Dit bedrag is momenteel nog niet verschenen in het Belgisch Staatsblad. De Nationale Arbeidsraad heeft immers een verdeeld advies uitgebracht over deze indexering. De beslissing van de minister van Werk wordt afgewacht.

Bron: advies nr. 2106 van de NAR van 13 november 2018.