Betaald educatief verlof: loongrens voor het schooljaar 2016-2017

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Voor de afwezigheden in het kader van educatief verlof heeft de werknemer recht op de betaling van zijn normaal loon op de gebruikelijke vervaldata. Dit loon is evenwel begrensd tot een bepaald bedrag (behoudens akkoord van de werkgever om dit bedrag niet toe te passen).

De Nationale Arbeidsraad (NAR) beveelt in zijn advies van 22 november 2016 aan om dit bedrag vast te stellen op € 2.815 voor het schooljaar 2016-2017. Dit bedrag wordt bijgevolg geïndexeerd ten opzichte van de voorgaande schooljaren (€ 2.760 sinds het schooljaar 2013-2014).

Bron: advies nr. 2005 van 22 november 2016 van de NAR.

Auteur: Anne Ghysels

30/11/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.