Betaald educatief verlof: loongrens voor het schooljaar 2016-2017

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Voor de afwezigheden in het kader van educatief verlof heeft de werknemer recht op de betaling van zijn normaal loon op de gebruikelijke vervaldata. Dit loon is evenwel begrensd tot een bepaald bedrag (behoudens akkoord van de werkgever om dit bedrag niet toe te passen).

De Nationale Arbeidsraad (NAR) beveelt in zijn advies van 22 november 2016 aan om dit bedrag vast te stellen op € 2.815 voor het schooljaar 2016-2017. Dit bedrag wordt bijgevolg geïndexeerd ten opzichte van de voorgaande schooljaren (€ 2.760 sinds het schooljaar 2013-2014).

Bron: advies nr. 2005 van 22 november 2016 van de NAR.

Auteur: Anne Ghysels

30/11/2016