Betaald educatief verlof: gevolgen van de regionalisering

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Sinds 1 april 2015 is het personeel van de dienst betaald educatief verlof van de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg overgedragen naar de deelstaten ingevolge de regionalisering van het betaald educatief verlof.

Ter herinnering, de regionalisering van het betaald educatief verlof vond plaats op 1 juli 2014. De overdracht van het budget en het personeel vonden evenwel pas later plaats, respectievelijk op 1 januari en 1 april 2015.

Dit heeft tot gevolg dat de aanvragen tot terugbetaling van het betaald educatief verlof voortaan gericht moeten worden aan deze deelstaten.

Voor het schooljaar 2013 -2014 waarvan de aanvragen tot terugbetaling uiterlijk op 30 juni 2015 moeten worden ingediend, dient de werkgever zich te richten tot het Gewest waarin de zetel van zijn onderneming zich bevindt. Indien de werkgever verschillende vestigingseenheden heeft in de verschillende Gewesten, moet de aanvraag ingediend worden bij het Gewest van de vestigingseenheid waarin de werknemer die gebruik maakt van het systeem van het betaald educatief verlof bij de aanvang van zijn opleiding is tewerkgesteld.

De aanvragen tot terugbetaling moeten vanaf 1 april 2015 naar de volgende gewestelijke adressen worden gestuurd:

Voor het Vlaams Gewest:

Departement Werk en Sociale Economie

Betaald Educatief Verlof

Koning Albert II-laan 35 bus 20

1030 Brussel

Tel.: 02.553.18.00

E-mail: educatiefverlof@vlaanderen.be

Voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest:

Brussel Economie en Werkgelegenheid

Betaald educatief verlof

Kruidtuinlaan 20

1035 Brussel

Tel.: 02.204.16.30

E-mail: bev@gob.irisnet.be

Voor het Waals Gewest:

FOREM

Betaald educatief verlof

Boulevard Tirou 104

6000 Charleroi

Tel.: 071.20.61.11

E-mail: conge.education@forem.be

Onze dienst betaald educatief verlof staat te uwer beschikking voor het indienen van uw aanvragen tot terugbetaling bij het bevoegde Gewest. Aarzel niet om deze dienst te contacteren op het volgende adres: AdministrationTeam@partena.be

Bron: FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Auteur: Anne Ghysels

28/04/2015