Beschikbaarheid op de arbeidsmarkt van werklozen met bedrijfstoeslag

Auteur: Brigitte Dendooven
Datum:

De werklozen met bedrijfstoeslag (voorheen bruggepensioneerde) zijn werklozen.
Het bevoorrechte statuut dat ze genoten vóór 31 december 2014 werd afgeschaft en sinds 1 januari 2015 moeten ze in principe beschikbaar blijven op de arbeidsmarkt.
Bepaalde werklozen met bedrijfstoeslag blijven evenwel vrijgesteld van deze verplichting tot beschikbaarheid. We kunnen ze 'oude werklozen met bedrijfstoeslag' noemen.

Wie zijn ze?

De oude werklozen met bedrijfstoeslag

Onder 'oude werklozen met bedrijfstoeslag' verstaan we de werknemers die:

  • hetzij vóór 1 januari 2015 voor de eerste keer werkloosheidsuitkeringen met bedrijfstoeslag aangevraagd hebben;
  • ofwel vóór 1 januari 2015 werden ontslagen;
  • ofwel vóór of na 1 januari 2015 werden ontslagen en werklozen met bedrijfstoeslag zijn geworden in het kader van een erkenning van de onderneming als zijnde in moeilijkheden of in herstructurering, op voorwaarde dat:
    • de aanvangsdatum van de erkenningsperiode vóór 9 oktober 2014 is gelegen;
    • ze minstens 58 jaar zijn of 38 jaar beroepsverleden hebben op het einde van de theoretische opzeggingsperiode (zonder rekening te houden met de eventuele verlengingen) of de periode die fictief gedekt wordt door de compenserende opzeggingsvergoeding.

Een koninklijk besluit van 16 maart 2016 heeft deze lijst nog aangevuld.

De werknemers die ontslagen zijn na 31 december 2014 en voor wie het recht op het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag werd vastgelegd (vergrendeld/vastgeklikt) in de voorwaarden die van toepassing waren vóór 1 januari 2015, zijn dus ook vrijgesteld van de verplichting om beschikbaar te blijven op de arbeidsmarkt.

Dit wil zeggen, in de voorwaarden die gelden in 2012, 2013, 2014:

  • op basis van de cao nr. 17: 60 jaar en 35 jaar loopbaan (28 jaar voor vrouwen);
  • op basis van een cao in de sector of in de onderneming van toepassing in 2012, 2013 of 2014: 58 jaar en 38 jaar loopbaan voor mannen / 35 jaar (in 2012-2013) en 38 jaar (in 2014) voor vrouwen.  

Bron: Koninklijk besluit van 16 maart 2016 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 december 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 mei 2007 tot regeling van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, B.S. 23 maart 2016

Auteur: Brigitte Dendooven

22/06/2016