Bepaalde werknemers met een handicap niet langer onderworpen aan de RSZ

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

De personen met een handicap tewerkgesteld met de volgende overeenkomsten moeten vanaf 1 oktober 2017 niet langer onderworpen worden aan de RSZ:
- een bijzondere leerovereenkomst voor omscholing (bijvoorbeeld: AVIQ-stagiairs)
- een overeenkomst voor versnelde beroepsopleiding.

De RSZ raadt aan om een DIMONA out te doen en, indien u vakantiegeld verschuldigd bent, op 30 september 2017 het vertrekvakantiegeld te betalen, ook al blijft de werknemer bij u in dienst.

De RSZ zal deze Dimona OUT niet als laattijdig beschouwen.

Als u verplicht bent sociale documenten bij te houden (bijvoorbeeld: AVIQ-stagiairs), raden we u aan vanaf 1 oktober 2017 een DWD (Dimona without Dmfa) uit te voeren voor deze werknemers.

Indien u werknemers met een handicap tewerkstelt in het kader van dit soort overeenkomsten, neem dan contact op met uw Payroll Consultant.

Bron: koninklijk besluit van 15 oktober 2017 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, B.S. 19.10.2017.

 

Auteur: Anne Ghysels

31/10/2017