Belgische gezinnen verwachten meer inspanningen van hun werkgever voor een goed evenwicht tussen werk en gezin

Auteur: Marc Ertveldt
Datum:

15 mei is de internationale dag van het gezin: hoe combineren Belgische ouders werk en gezin?

  • Partena Kinderbijslagfonds onderzocht bij Belgische gezinnen in welke mate ze tevreden zijn over hun ‘work-life balans’. Ook werkgevers werden bevraagd over de huidige inspanningen en het belang van een goede work-life balans in hun onderneming.
  • Resultaten tonen aan dat er toch een kloof bestaat tussen wat de gezinnen willen en wat de werkgevers bieden.

We voelen ons gehaast

82% van de bevraagde ouders voelt zich gehaast in de combinatie van hun verschillende taken, 77% vindt dat externe hulp in het huishouden onmisbaar is om voldoende tijd voor de kroost vrij te maken en 89% zou graag meer tijd aan het gezin kunnen besteden.

“Er is nog ruimte om werk en gezin beter te combineren en te integreren”, stelt Marc Ertveldt van Partena. “Werk en privé-leven zijn niet langer gescheiden activiteiten maar vloeien meer en meer in elkaar over. De grenzen vervagen en vergen dus een vlotte omschakeling. Dat is een opdracht voor beide partijen.” Maar er is ook goed nieuws: bijna 6 op 10 van de ouders is tevreden over hun huidige evenwicht tussen werk en privé. 65% zegt ook dat hun werkgever voldoende mogelijkheden biedt om die balans in evenwicht te houden. Al vinden daarnaast minder ouders (slechts 47 %) dat hij hen stimuleert om werk en privé te combineren . 

Dat er nog wat werk is, blijkt ook uit enkele opvallende resultaten: 38% van de bevraagde ouders liet al eens een promotie of contract liggen voor zijn/haar gezin. Meer dan 1 op 4 is zelfs al van job veranderd om meer tijd te hebben voor het gezinsleven.

Werkgevers erkennen belang van goede work-life balans

Onze werkgevers erkennen het belang van een goed evenwicht tussen werk en gezinsleven: 95% stelt dat het meer job tevredenheid oplevert, 88% vindt dat het de werknemers langer aan het bedrijf bindt, voor 85% verhoogt het ook de productiviteit en de kwaliteit van het geleverde werk. 

Enorm veel voordelen dus, maar toch geeft ‘slechts’ 54% van de werkgevers aan hun mensen concreet te helpen met een goede combinatie tussen werk en privé. “Vandaag bieden technologie en wetgeving nochtans heel wat mogelijkheden om die voordelen, samen met de medewerkers, in concrete stappen te vertalen,” voegt Ertveldt toe. 

Botsende verwachtingen

Wanneer we gaan kijken waarin de verwachtingen tussen de bevraagde ouders en werkgevers verschillen, springen er toch wel enkele zaken uit:

  • Wanneer je kinderen hebt, is het handig dat je flexibele werkuren kan krijgen van je werkgever. 89% van de bevraagde gezinnen verwacht dan ook dat de werkgever zich hierin inschikkelijk instelt. Toch is dat maar mogelijk bij 31% van de werkgevers. • 79% van de ouders verwacht dat hun werkgever voordeelpakketten op maat voorziet, terwijl slechts 14% van de bevraagde werkgevers dat ook doet. 
  • Een leidinggevende functie krijgen wordt enorm moeilijk voor wie deeltijds werkt. Slechts 25% van de werkgevers zou dit toelaten, terwijl toch 68% van de ouders dit verwacht.
  • Thuiswerken kan veel tijd uitsparen voor ouders, 63% van hen verwacht dat hun werkgever dat toestaat. In realiteit kan dit bij 37% van de werkgevers.

Conclusie

Een gezonde integratie en een soepele schakeling tussen werk en gezinsleven levert een win-win situatie op voor ouders en werkgevers. We zijn niet alleen gelukkiger, productiever en kwalitatiever, maar we zijn ook trouwer aan onze werkgevers, die hun bedrijf daarnaast ook nog eens aantrekkelijker maken op de arbeidsmarkt. 

Toch vallen de verwachtingen van ouders en werkgevers niet altijd even makkelijk te verzoenen. Partena kan dan ook hulp bieden aan werkgevers die vragen hebben over hoe zij hun steentje kunnen bijdragen aan een gezonde balans voor hun medewerkers, zoals door het invoeren van glijdende arbeidstijden of plaatsonafhankelijk werken.

Over Partena Professional

Partena Professional is een dienstverlener met een sterke focus op ondernemerschap en personeelsbeleid. Wij ondersteunen en begeleiden starters, KMO’s en grote ondernemingen in hun administratieve processen en HR-politiek. Bij de oprichting van een bedrijf, het sociaal statuut van zelfstandigen, het loon- en personeelsbeheer van werknemers en hun kinderbijslag, medische controle bij absenteïsme, opleidingen, juridisch advies en HR-consultancy. Sinds 2012 vormen HDP en Partena samen Partena Professional. 1.500 medewerkers bedienen er ruim 200.000 bedrijven en zelfstandigen, en realiseren een jaaromzet van 150 miljoen euro.

pdf. versie - kerncijfers

Auteur: Marc Ertveldt

24/10/2014