Behoud dubbel overbruggingsrecht voor de Horeca in de maand mei

Auteur: Valérie Mawet (Legal Expert)
Datum:

In de persmededeling van 21 april heeft de minister van zelfstandigen en KMO’s, David Clarinval, aangekondigd dat de horecasector het dubbel overbruggingsrecht zal kunnen behouden voor de maand mei, ook indien de terrassen weer openen op 8 mei.

Het dubbele overbruggingsrecht blijft cumuleerbaar met take-away en click & collect.

Er werden ook andere maatregelen aangekondigd voor de horecasector, zoals de tijdelijke BTW-vermindering aan 6% en de vrijstelling jaarlijkse vakantie.

 

We herinneren u eraan dat het dubbel overbruggingsrecht toegankelijk blijft voor zelfstandigen die verplicht werden om hun activiteit volledig te onderbreken als gevolg van de overheidsbeslissingen.

Zelfstandigen die hun activiteit niet volledig moesten onderbreken maar die werden geconfronteerd met een omzetverlies van minstens 40% ten opzichte van het referentiejaar 2019, hebben recht op het enkel overbruggingsrecht.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.