Beginleeftijd onderwerping als zelfstandige

Auteur: Compass
Datum:

Vanaf 1 januari 2017 begint de onderwerping aan het sociaal statuut van de zelfstandigen ten vroegste vanaf het kwartaal waarin de jonge zelfstandige 18 jaar wordt.

Op dit principe gelden twee uitzonderingen:

  1. Helpers zijn ten vroegste onderworpen vanaf 1 januari van het kalenderjaar waarin zij 20 jaar worden (behalve ingeval van huwelijk)
  2. Helpende studenten, jonger dan 25 jaar, die van kinderbijslag genieten, worden gelijkgesteld met occasionele helpers en zijn dus niet onderworpen.

Auteur: Compass

19/01/2017