Bedrijfswagenattest: nu gratis beschikbaar!

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Bij het einde van de arbeidsovereenkomst moet u voortaan een bedrijfswagenattest afleveren.

Gebruik hiervoor het partena modeldocument! Download het hier.

Sinds wanneer?

Sinds 6 januari 2019 moet elke werkgever een bedrijfswagenattest afleveren wanneer de arbeidsovereenkomst eindigt.

Welke werknemers?

U moet het bedrijfswagenattest enkel afleveren aan uw werknemers aan wie u effectief een bedrijfswagen ter beschikking stelde of aan wie u een mobiliteitsvergoeding betaalde.

Voor hoe lang?

Mogelijks is het bedrijfswagenattest een korte levensduur beschoren. Er ligt in de kamer immers een wetsontwerp voor dat de wetgeving inzake de mobiliteitsvergoeding wijzigt. Wordt dit wetsontwerp goedgekeurd, dan verliest het bedrijfswagenattest zijn nut.

Meer weten?

Lees onze infoflash van 8 januari 2019.