Bedrijfswagenattest naar de prullenmand

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Pas ingevoerd op 6 januari 2019 en daar verdwijnt het alweer richting prullenmand, het bedrijfswagenattest.

Context

Sinds 6 januari 2019 moest elke werkgever een bedrijfswagenattest afleveren wanneer de arbeidsovereenkomst eindigde van een werknemer die beschikte over een bedrijfswagen of een mobiliteitsvergoeding ontving.

Afschaffing

Door een aanpassing in de wetgeving van de mobiliteitsvergoeding wordt bij een wijziging van werkgever niet langer rekening gehouden met de bedrijfswagen of de mobiliteitsvergoeding die bij de vorige werkgever werd toegekend om te beoordelen of een mobiliteitsvergoeding kan worden toegekend bij de nieuwe werkgever.

Bijgevolg moet er ook geen uitwisseling van gegevens over de bedrijfswagen en/of de mobiliteitsvergoeding plaatsvinden tussen de vorige en de nieuwe werkgever. Het bedrijfswagenattest verliest dus zijn nut en is afgeschaft sedert 1 maart 2019.

Meer weten?

Lees onze infoflash van 20 maart 2019.

Bron: Wet van 17 maart 2019 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding (1), B.S. 29 maart 2019.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.