Bedrijfswagenattest naar de prullenmand

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Pas ingevoerd op 6 januari 2019 en daar verdwijnt het alweer richting prullenmand, het bedrijfswagenattest.

Context

Sinds 6 januari 2019 moest elke werkgever een bedrijfswagenattest afleveren wanneer de arbeidsovereenkomst eindigde van een werknemer die beschikte over een bedrijfswagen of een mobiliteitsvergoeding ontving.

Afschaffing

Door een aanpassing in de wetgeving van de mobiliteitsvergoeding wordt bij een wijziging van werkgever niet langer rekening gehouden met de bedrijfswagen of de mobiliteitsvergoeding die bij de vorige werkgever werd toegekend om te beoordelen of een mobiliteitsvergoeding kan worden toegekend bij de nieuwe werkgever.

Bijgevolg moet er ook geen uitwisseling van gegevens over de bedrijfswagen en/of de mobiliteitsvergoeding plaatsvinden tussen de vorige en de nieuwe werkgever. Het bedrijfswagenattest verliest dus zijn nut en is afgeschaft sedert 1 maart 2019.

Meer weten?

Lees onze infoflash van 20 maart 2019.

Bron: Wet van 17 maart 2019 tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de mobiliteitsvergoeding (1), B.S. 29 maart 2019.