Bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoten 2021

Auteur: Peggy Criel (Legal Expert)
Datum:

Als u een bedrijfswagen ter beschikking stelt aan uw werknemers ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard wanneer zij deze wagen gebruiken voor privédoeleinden. Eén van de elementen om het belastbaar voordeel voor inkomstenjaar 2021 te berekenen, de referentie-CO2-uitstoot, is gekend.

Forfaitaire raming van het voordeel

Het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfswagen wordt als volgt berekend:

(Cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-percentage

Referentie-CO2-uitstoot bepaalt het CO2-percentage

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. Voor 2021 bedragen deze referentie-CO2-uitstoten:

  • 102 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor;
  • 84 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 % voor de voormelde referentie-CO2-uitstoten. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger/lager ligt dan de referentie-CO2-uitstoot, wordt het basispercentage met 0,1 % per CO2-gram vermeerderd/verminderd. Het CO2-percentage moet minimum 4 % bedragen. Het maximum CO2-percentage is 18 %.

Sterke daling van de referentie-CO2-uitstoten

Voor inkomstenjaar 2020 zijn de volgende referentie-CO2-uitstoten van toepassing:

  • 111 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor;
  • 91 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

De referentie-CO2-uitstoten voor 2021 zijn aanzienlijk lager dan deze van 2020. Dit zorgt voor een stijging van het CO2-percentage en bijgevolg ook voor een stijging van het belastbaar voordeel van alle aard.

Voorbeeld:

De werknemer beschikt over een bedrijfswagen met een dieselmotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 91 g/km.

De referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens met een dieselmotor bedraagt 84 g/km in 2021. Het CO2-percentage voor 2021 bedraagt dus 6,2 % (= 5,5 % + [(91 – 84) x 0,1] %). In 2020 bedraagt het CO2-percentage 5,5 % ((= 5,5 % + [(91 – 91) x 0,1] %).

Bron: FOD Financiën, Referentie-CO2-uitstoot.

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.