Bedrijfswagen: referentie-CO2-uitstoten 2017

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Wanneer een bedrijfswagen ter beschikking wordt gesteld aan werknemers of bedrijfsleiders ontstaat er een belastbaar voordeel van alle aard in hun hoofde wanneer deze wagen mag worden gebruikt voor privédoeleinden. Eén van de elementen om het belastbaar voordeel voor inkomstenjaar 2017 correct te berekenen, de referentie-CO2-uitstoot, is ondertussen gekend.

Forfaitaire raming van het voordeel

Sinds 1 januari 2012 wordt het voordeel van alle aard voor de terbeschikkingstelling van een bedrijfsvoertuig aan een werknemer of een bedrijfsleider berekend volgens de volgende formule:

(Cataloguswaarde x degressiviteitscoëfficiënt) x 6/7 x CO2-percentage

Referentie-CO2-uitstoot bepaalt het CO2-percentage

Om het CO2-percentage te bepalen wordt het CO2-uitstootgehalte van het voertuig vergeleken met een referentie-CO2-uitstoot. In 2016 bedragen deze referentie-CO2-uitstoten:

  • 107 g/km voor voertuigen met een benzine-, lpg- of aardgasmotor;
  • 89 g/km voor voertuigen met een dieselmotor.

Het CO2-basispercentage bedraagt 5,5 % voor de voormelde referentie-CO2-uitstoten. Wanneer de uitstoot van het betrokken voertuig hoger/lager ligt dan de referentie-CO2-uitstoot, wordt het basispercentage met 0,1 % per CO2-gram vermeerderd/verminderd. Het CO2-percentage moet minimum 4 % bedragen. Het maximum CO2-percentage is 18 %.

Elk jaar legt een koninklijk besluit de referentie-CO2-uitstoten voor het betrokken jaar vast.

Referentie-CO2-uitstoten 2017

De referentie-CO2-uitstoten voor inkomstenjaar 2017 dalen in vergelijking met de referentie-CO2-uitstoten van inkomstenjaar 2016:

  • de referentie-CO2-uitstoot voor wagens met een benzine-, lpg- of aardgasmotor bedraagt 105 g/km;
  • de referentie-CO2-uitstoot voor dieselwagens bedraagt 87 g/km.

Voorbeeld:

De werknemer beschikt over een bedrijfswagen met een benzinemotor die hij mag gebruiken voor privédoeleinden. De CO2-uitstoot van het voertuig bedraagt 120 g/km.

De referentie-CO2-uitstoot voor bedrijfswagens met een benzinemotor bedraagt 105 g/km voor 2017. Het CO2-percentage voor 2017 bedraagt dus 7 % (= 5,5 % + [(120 – 105) x 0,1] %). In 2016 is het CO2-percentage gelijk aan 6,8 % ( = 5,5 % + [(120 – 107) x 0,1] %).

Bron: Koninklijk besluit van 24 november 2016 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig, B.S. 5 december 2016.

Auteur: Peggy Criel

06/12/2016

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.