Bedrijfsvoertuigen – RSZ: de CO2-bijdrage op 1 januari 2021

Auteur: Anne Ghysels (Legal expert)
Datum:

Indexering van de CO2-bijdrage op 1 januari 2021

De formule voor de berekening van de solidariteitsbijdrage die werkgevers op bedrijfsvoertuigen zijn verschuldigd, wordt binnenkort aangepast.

Op 1 januari 2005 werd een door de werkgever verschuldigde solidariteitsbijdrage op bedrijfsvoertuigen ingevoerd die gebaseerd is op de CO2-uitstoot. Die werkgeversbijdrage, die elke maand wordt berekend, moet per kwartaal aan de RSZ worden betaald binnen dezelfde termijnen als de termijnen die gelden voor de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers.

Concreet wordt de bijdrage berekend op basis van de CO2-uitstoot van het voertuig en van een forfaitair bedrag dat afhangt van het soort van brandstof en elk jaar op 1 januari wordt geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2021 zal de solidariteitsbijdrage van werkgevers op bedrijfsvoertuigen worden berekend op basis van de volgende formule:

Type brandstof

Basisformule

Indexeringscoëfficiënt

Benzine

{[(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 768] / 12} x

Vermenigvuldigd met 150,84 en vervolgens gedeeld door 114,08

Diesel

{[(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 600] / 12} x

LPG

{[(CO2-uitstoot x 9 EUR) – 990] / 12} x

Elektrisch

20,83 EUR x

Bovendien mag vanaf 1 januari 2021 het bedrag van de CO2-bijdrage in geen geval lager zijn dan
27,54 EUR voor niet-elektrische wagens.

Voorbeeld 

De werknemer gebruikt een bedrijfsvoertuig type SKODA SUPERB, 1.6 CRDTI Classic voor privédoeleinden. De wagen is uitgerust met een dieselmotor. De CO2-uitstoot voor die categorie van wagens bedraagt 130 g/km.

CO2-bijdrage vanaf 2021: 62,80 EUR per maand ([((130 x 9) - 600) / 12) x 150,84) / 114,08]), of 188,42 EUR per kwartaal.

CO2-uitstoot te gebruiken vanaf 1 januari 2021

Zoals uitgelegd in onze infoflash van 18 december 2020 wordt, voor de berekening van de CO2-uitstoot, tot 31 december 2020 uitsluitend rekening gehouden met de NEDC-waarde (vermeld in de tabel (code 49.1)).

De RSZ heeft ons meegedeeld dat de CO2-bijdrage vanaf 1 januari 2021 moet worden berekend volgens dezelfde regels als de regels die de fiscus hanteert. 

Vanaf 1 januari 2021 moet dus, bij de berekening van de CO2-bijdrage, rekening worden gehouden met de volgende waarde:

  • de NEDC 1.0 CO2-waarde als het voertuig alleen een NEDC-waarde heeft;
  • de WLTP CO2-waarde als het voertuig alleen een WLTP-waarde heeft;
  • de NEDC 2.0 CO2-waarde of de WLTP CO2-waarde (vrije keuze) als het voertuig zowel een NEDC 2.0 CO2-waarde als een WLTP-CO2-waarde heeft.

Als het voertuig twee CO2-uitstootgehaltes heeft, kiest u, in het raam van de berekening van de CO2-bijdrage, dus het best voor de laagste CO2-uitstoot.

Bron: www.socialsecurity.be

 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.