Bedrijfsvoertuigen : indexering van de CO2-bijdrage op 1 januari 2018

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Vanaf 1 januari 2018 wordt de formule voor de berekening van de patronale solidariteitsbijdrage op de bedrijfsvoertuigen aangepast.

Sinds 1 januari 2005 bestaat er een patronale solidariteitsbijdrage op de bedrijfsvoertuigen die is gebaseerd op het CO2-uitstootgehalte. Deze patronale bijdrage die elke maand wordt berekend, moet driemaandelijks aan de RSZ worden betaald binnen dezelfde termijnen als de termijnen voor de socialezekerheidsbijdragen voor werknemers.

Concreet wordt de bijdrage berekend op basis van het CO2-uitstootgehalte van het voertuig en een forfaitair bedrag dat afhangt van het soort brandstof en elk jaar op 1 januari wordt geïndexeerd. Vanaf 1 januari 2018 is de formule voor de berekening van de patronale solidariteitsbijdrage op de bedrijfsvoertuigen de volgende:

Soort brandstof

Basisformule

Indexeringscoëfficiënt

Benzine

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 768] / 12} x

Vermenigvuldigd met 144,97 vervolgend gedeeld door 114,08

Diesel

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 600] / 12} x

LPG

{[(CO2-uitstootgehalte x € 9) – 990] / 12} x

Elektrisch

€ 20,83 x

Vanaf 1 januari 2018 mag het bedrag van de CO2-bijdrage bovendien in geen geval lager zijn dan € 26,47 voor de voertuigen die niet elektrisch worden aangedreven.

Voorbeeld: De werknemer gebruikt een bedrijfsvoertuig SKODA SUPERB, 1.6 CRDTI Classic voor privédoeleinden. De brandstof die wordt gebruikt is diesel. Het uitstootgehalte voor deze categorie van voertuigen bedraagt 130 g/km. In 2018 zal de CO2-bijdrage gelijk zijn aan 60,36 € per maand (= [(((130 x 9) – 600) / 12) x 144,97 / 114,08], 181,09 € per kwartaal.

Bron: RSZ.

Auteur: Anne Ghysels

08/11/2017