Ander paritair comité voor de gesubsidieerde vrije universiteiten en hogescholen

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Bent u een gesubsidieerde vrije universiteit of hogeschool? Dan bent u vanaf 28 januari 2019 van paritair comité veranderd:

  • uw niet gesubsidieerde bedienden gaan van PC 337 over naar PC 225 (PC voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs)
  • uw arbeiders (meester-, vak- en dienstpersoneel) gaan van PC 337 over naar PC 152 (PC voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs).

Voor uw gesubsidieerde bedienden verandert er niets. Zij vallen onder geen enkel paritair comité en dat blijft ook zo. 

Neem contact op met uw Payroll Consultant als u een gesubsidieerde vrije universiteit of hogeschool bent. Zo kunnen de nodige aanpassingen gebeuren.

Bronnen: Koninklijk Besluit van 16 november 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 21 april 1975 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs, B.S. 17 januari 2019; Koninklijk Besluit van 16 november 2018 tot wijziging van het Koninklijk Besluit van 20 december 1989 tot oprichting en tot vaststelling van de benaming en de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs en tot vaststelling van het aantal leden ervan, B.S. 17 januari 2019.