Akkoord Superkern: nieuwe steunmaatregelen

Auteur: Catherine Legardien - Isabelle Caluwaerts - Catherine Mairy (Legal Experts)
Datum:

De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben op 6 juni een reeks steunmaatregelen goedgekeurd.

Deze omvatten met name:

  • de verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot 31 augustus 2020;
  • de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona tot 31 augustus 2020;
  • de mogelijkheid voor de werkgevers om aan de werknemers een consumptiecheque van
    € 300 toe te kennen voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector, enz.; Deze cheque is 100 % aftrekbaar en belastingvrij;
  • een gedeeltelijke en tijdelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de zwaar getroffen sectoren, waaronder de horeca, die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid. Deze vrijstelling geldt in principe voor drie maanden (juni, juli en augustus) en zal 50 % van de ingehouden voorheffing dekken.

Belangrijk!

Deze maatregelen moeten nog in wetgevende of reglementaire teksten gegoten worden. Zodra we hierover meer details hebben, verneemt u dat van ons.

De tien partijen zijn trouwens akkoord gegaan om nog verder te onderhandelen over extra steunmaatregelen die deze maatregelen kunnen aanvullen.

Bron: https://www.premier.be

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.