Akkoord Superkern: nieuwe steunmaatregelen

Auteur: Catherine Legardien - Isabelle Caluwaerts - Catherine Mairy (Legal Experts)
Datum:

De Kern uitgebreid met de 10 partijen die de federale regering steunen, hebben op 6 juni een reeks steunmaatregelen goedgekeurd.

Deze omvatten met name:

  • de verlenging van het corona-ouderschapsverlof tot 31 augustus 2020;
  • de verlenging van de tijdelijke werkloosheid wegens overmacht corona tot 31 augustus 2020;
  • de mogelijkheid voor de werkgevers om aan de werknemers een consumptiecheque van
    € 300 toe te kennen voor de aankoop van goederen en diensten in de horecasector, de cultuursector, enz.; Deze cheque is 100 % aftrekbaar en belastingvrij;
  • een gedeeltelijke en tijdelijke vrijstelling van de betaling van de bedrijfsvoorheffing voor de zwaar getroffen sectoren, waaronder de horeca, die hun toevlucht moesten nemen tot tijdelijke werkloosheid. Deze vrijstelling geldt in principe voor drie maanden (juni, juli en augustus) en zal 50 % van de ingehouden voorheffing dekken.

Belangrijk!

Deze maatregelen moeten nog in wetgevende of reglementaire teksten gegoten worden. Zodra we hierover meer details hebben, verneemt u dat van ons.

De tien partijen zijn trouwens akkoord gegaan om nog verder te onderhandelen over extra steunmaatregelen die deze maatregelen kunnen aanvullen.

Bron: https://www.premier.be