Akkoord Superkern: aanvullende steunmaatregelen

Auteur: Catherine Legardien - Catherine Mairy (Legal Expert)
Datum:

Op 12 juni heeft de Superkern een akkoord bereikt over een nieuwe reeks maatregelen die met name betrekking hebben op de arbeidsorganisatie.

Er is een akkoord over de volgende maatregelen:

  • creatie van een Corona-werkloosheid aangepast, die zal bestaan uit een overgang van tijdelijke werkloosheid door corona-overmacht naar de klassieke economische werkloosheid. Deze ‘overgangs’ economische werkloosheid kan worden gebruikt als het bedrijf een omzetdaling van 10% optekent. De werknemer zal 2 dagen opleiding volgen per maand werkloosheid en zal 70% van zijn laatste geplafonneerde loon blijven ontvangen;
  • mogelijkheid voor ondernemingen in herstructurering of die in moeilijkheden verkeren om de arbeidsduur te verminderen in afwachting van de hervatting van hun normale activiteiten en om ontslagen te voorkomen, hetzij via een collectieve arbeidsduurvermindering, hetzij via het tijdskrediet, hetzij via het tijdskrediet eindeloopbaan waarvan de toegang met een uitkering zal worden verlaagd van 57 tot 55 jaar;
  • uitbreiding van de toegang tot corona-ouderschapsverlof. Het loopt tot 30 september 2020 met een uitkering die wordt verhoogd tot 150% voor eenoudergezinnen en gezinnen met een kind met een beperking;
  • de door telewerkers gemaakte kosten zullen gemakkelijker kunnen worden vergoed, tot een maximum van 127 EUR per maand.

Belangrijk!

Deze maatregelen moeten nog in wetgevende of reglementaire teksten gegoten worden. Zodra we hierover meer details hebben, verneemt u dat van ons.

Bron: https://www.premier.be