Akkoord over de hervorming van de arbeidsmarkt: welke maatregelen zijn aangekondigd?

Auteur: Legal Knowledge (-)
Datum:

Het kernkabinet heeft vannacht een akkoord gesloten over de hervorming van de arbeidsmarkt, en meer bepaald over de flexibilisering van de arbeid.

Een overzicht van de belangrijkste maatregelen uit de zogenoemde arbeidsdeal die het kernkabinet bereikte:

  • werkweek van 4 dagen of wisselend weekregime: mogelijkheid voor de werknemer om de voltijdse wekelijkse arbeidsduur te spreiden over 4 dagen per week of om te kiezen voor een variabele wekelijkse arbeidsregeling (de werknemer zal in dat geval de ene week meer uren werken en de andere week minder); het akkoord van de werkgever zal hiervoor vereist zijn;
  • e-commerce en nachtwerk: mogelijkheid om in de e-commerce arbeid in te voeren tussen 20.00 uur en middernacht via een collectieve arbeidsovereenkomst (het zal gaan om een experiment dat na een bepaalde periode geëvalueerd zal worden);
  • recht op deconnectie: invoering van een recht op deconnectie voor de werknemers;
  • individueel opleidingsrecht: invoering van een individueel opleidingsrecht voor de werknemer, d.w.z. 3 dagen in 2022, 4 dagen in 2023 en 5 dagen vanaf 2024; de werkgever (behalve kleine kmo's) zal een opleidingsplan moeten opstellen;
  • begeleiding van de ontslagen werknemer: de mogelijkheid, voor de ontslagen werknemer, om tijdens zijn opzeggingstermijn bij een andere werkgever aan de slag te gaan of, in geval van de betaling van een verbrekingsvergoeding voor een lange opzeggingstermijn, om een deel van die vergoeding om te zetten in een ‘opleidingspakket’;
  • werknemers van de platformeconomie: aanpassing van de wetgeving om een betere bescherming van de platformwerknemers te waarborgen (sociaal statuut, dekking tegen ongevallen, enz.);
  • aanpak van de knelpuntberoepen en versterking van de interregionale mobiliteit van de werknemers: oprichting van een interfederaal platform.

Belangrijk! Deze maatregelen moeten nog in wetgevende of reglementaire teksten gegoten worden.

Zodra we hierover meer details hebben, verneemt u dat van ons.

Bron: pers.

 


 

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.