Actiedag van de vakbondsorganisaties op 2 oktober a.s.

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Het ABVV, het ACV en het ACLVB organiseren in gemeenschappelijk vakbondsfront een actiedag rond de sensibilisering tegen het pensioenbeleid van de overheid op dinsdag 2 oktober a.s.
Het kan dus dat sommige van uw werknemers afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan deze acties.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren omwille van deelname aan de acties uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de acties deelnemen geen loon toekennen voor de 'niet-gewerkte uren'.

Ons advies

Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op dinsdag 2 oktober a.s. door hun deelname aan de acties.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Auteur: Catherine Legardien

27/09/2018