Actiedag van de vakbondsorganisaties op 2 oktober a.s.

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Het ABVV, het ACV en het ACLVB organiseren in gemeenschappelijk vakbondsfront een actiedag rond de sensibilisering tegen het pensioenbeleid van de overheid op dinsdag 2 oktober a.s.
Het kan dus dat sommige van uw werknemers afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan deze acties.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren omwille van deelname aan de acties uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de acties deelnemen geen loon toekennen voor de 'niet-gewerkte uren'.

Ons advies

Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op dinsdag 2 oktober a.s. door hun deelname aan de acties.

Een werknemer die geen enkel loonverlies wil lijden kan, in samenspraak met zijn werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Auteur: Catherine Legardien

27/09/2018

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.