Actiedag van de vakbondsorganisaties op 11 maart 2015

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Als reactie op de maatregelen van de regering organiseren het ABVV, het ACV en het ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront een militantenbijeenkomst op 11 maart a.s. om 11 uur in Brussel (Muntplein).

Het kan dus dat sommige van uw werknemers afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren omwille van deelname aan de manifestatie uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de manifestatie deelnemen geen loon toekennen voor de 'niet-gewerkte uren'.

Werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten kunnen een 'stakingsvergoeding' (dagvergoeding) genieten van hun vakbond.

Opmerking - Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op 11 maart 2015 door hun deelname aan de manifestatie.

Werknemers die geen loonverlies willen lijden kunnen, in samenspraak met de werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Auteur: Catherine Legardien

06/03/2015