Actiedag van de vakbondsorganisaties op 11 maart 2015

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

Als reactie op de maatregelen van de regering organiseren het ABVV, het ACV en het ACLVB in gemeenschappelijk vakbondsfront een militantenbijeenkomst op 11 maart a.s. om 11 uur in Brussel (Muntplein).

Het kan dus dat sommige van uw werknemers afwezig zijn op die dag om deel te nemen aan deze bijeenkomst.

Moet de werkgever de 'niet-gewerkte' uren omwille van deelname aan de manifestatie uitbetalen?

De werkgever moet aan de werknemers die aan de manifestatie deelnemen geen loon toekennen voor de 'niet-gewerkte uren'.

Werknemers die bij een vakbond zijn aangesloten kunnen een 'stakingsvergoeding' (dagvergoeding) genieten van hun vakbond.

Opmerking - Om latere betwistingen te vermijden, is het raadzaam dat de werkgever vooraf alle werknemers verwittigt dat in principe geen loon zal worden toegekend voor de 'niet-gewerkte' uren op 11 maart 2015 door hun deelname aan de manifestatie.

Werknemers die geen loonverlies willen lijden kunnen, in samenspraak met de werkgever, een dag vakantie of inhaalrust nemen.

Auteur: Catherine Legardien

06/03/2015

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.