Actie van de gele hesjes: loon of tijdelijke werkloosheidsuitkeringen voor de niet-gewerkte dagen?

Auteur: Catherine Mairy
Datum:

Door de acties van de gele hesjes, in het bijzonder door onvoorziene blokkades van de weg of de onderneming of door een brandstoftekort, zijn bepaalde werknemers niet meer in staat om hun arbeidsprestaties normaal te verrichten. Is het loon verschuldigd voor deze niet-gewerkte dagen/uren?

ONVOORZIENE WEGBLOKKADES

Als de werknemer niet of te laat op het werk aankomt omdat de wegen onvoorzien waren versperd door een actie van de gele hesjes, dan is die oorzaak onafhankelijk van zijn wil.

In dat geval zal de werkgever het loon verschuldigd zijn voor de volledige dag.

ONVOORZIENE BLOKKADE VAN DE ONDERNEMING?

Als de werknemer het werk niet kan beginnen of voortzetten omdat de toegang tot de onderneming onvoorzien is versperd door een actie van de gele hesjes, dan is die oorzaak die hem verhindert het werk te beginnen of voort te zetten onafhankelijk van zijn wil.

Ook in dit geval zal de werkgever het loon verschuldigd zijn voor de volledige dag.

BRANDSTOFGEBREK?

Als de werknemer een chauffeur is die niet meer kan werken omdat er een gebrek aan brandstof is door de acties van de gele hesjes (blokkering van de bevoorradingsdepots), dan heeft hij in principe recht op tijdelijke werkloosheidsuitkeringen.

De RVA zegt namelijk in haar instructies dat de totale onmogelijkheid om te werken kan worden gekwalificeerd als overmacht.

De werkgever moet een dossier indienen bij het werkloosheidsbureau dat bevoegd is voor de vestigingsplaats van de onderneming. In dat dossier moet het bewijs worden geleverd:

  • dat bepaalde tankstations effectief gesloten waren wegens gebrek aan brandstof
  • en dat de werknemer zich ook niet bij andere tankstations heeft kunnen bevoorraden.

Opmerking – Wanneer de werknemer in een tankstation werkt dat gesloten is omdat er een gebrek aan brandstof is, dan kan hij in principe ook tijdelijke werkloosheidsuitkeringen wegens overmacht genieten.

De werkloosheid moet wel betrekking hebben op de volledige dag.

Bron: RVA Tech (181747/1).