Aanwezigheid van bepaalde documenten in een buitenlandse bedrijfswagen

Auteur: Peggy Criel
Datum:

Belgische inwoners die een bedrijfswagen voor beroepsdoeleinden ter beschikking krijgen van een buitenlandse werkgever moeten sedert 1 oktober 2014 een aantal documenten in hun wagen hebben. Enkel indien deze documenten aanwezig zijn moet het voertuig niet worden ingeschreven in België.

Principe

Belgische inwoners die voertuigen (personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen, terreinwagens) gebruiken moeten deze inschrijven in het repertorium van de voertuigen. Deze verplichting geldt ook voor voertuigen die reeds in het buitenland zijn ingeschreven.

Uitzondering

De inschrijving in België van voertuigen die reeds in het buitenland zijn ingeschreven is niet verplicht wanneer de wagen aan een Belgische inwoner ter beschikking wordt gesteld door een buitenlandse werkgever. De Belgische inwoner moet het voertuig hoofdzakelijk voor beroepsdoeleinden gebruiken.

Tot en met 30 september 2014 moest een btw-attest in de wagen aanwezig zijn om de inschrijving van de wagen in België te vermijden. Dit attest voor ‘niet belastbare ter beschikking stelling’ werd afgeleverd door de btw-administratie na het overleggen van een aantal documenten. De verplichting om het btw-attest aan boord van de wagen te hebben is afgeschaft sedert 1 oktober 2014. Bestaande attesten verliezen hun waarde. Lopende aanvragen zullen niet meer behandeld worden.

Sedert 1 oktober 2014 moeten de wagens niet worden ingeschreven op voorwaarde dat de volgende documenten steeds aanwezig zijn in de wagen:

  • een kopie van de arbeidsovereenkomst met de      buitenlandse werkgever;
  • een document waaruit blijkt dat de      buitenlandse werkgever het voertuig ter beschikking heeft gesteld.

Opmerking

Deze wijziging heeft geen enkele invloed op de berekening van het belastbaar voordeel van alle aard in hoofde van de werknemer en/of de berekening van de CO2-bijdrage die de werkgever moet betalen. Indien de bedrijfswagen voor privédoeleinden wordt gebruikt, moet  het voordeel van alle worden berekend indien het voordeel belastbaar is in België. De CO2-bijdrage moet worden berekend van zodra het loon van de werknemer onderworpen is aan Belgische sociale zekerheidsbijdragen.

Bron: Koninklijk besluit van 18 juni 2014 tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen, BS 5 september 2014.

Auteur: Peggy Criel

22/10/2014