Aanvullingen bij 'jeugdvakantie/seniorvakantie-uitkeringen': gewone sociale bijdragen verschuldigd!

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De uitkeringen die door de RVA toegekend worden voor de jeugdvakantie/seniorvakantie worden niet beschouwd als sociale voordelen. Bijgevolg worden de aanvullingen (bij deze uitkeringen) toegekend door de werkgever beschouwd als een loon. Hierop zijn dan ook sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd.
Dit is wat de RSZ wou verduidelijken in zijn instructies van het 2e kwartaal 2016.

Herhaling: sociale voordelen en aanvullingen

De RSZ oordeelt dat uitkeringen die door de werkgever betaald worden als aanvulling bij een voordeel toegekend door de verschillende takken van de sociale zekerheid uitgesloten zijn van het begrip loon mits bepaalde voorwaarden worden nageleefd. Bijgevolg zijn er geen gewone sociale zekerheidsbijdragen verschuldigd op deze uitkeringen als dusdanig.

De RSZ verduidelijkt evenwel dat het uitsluitend mag gaan om aanvullingen bij:

  • wettelijke pensioenen;
  • werkloosheidsuitkeringen met inbegrip van de tegemoetkoming ten laste van de RVA aan personen in loopbaanonderbreking;
  • kinderbijslagen;
  • uitkeringen in geval van (beroeps)ziekte of (arbeids)ongeval.

De aanvullingen die niet vallen onder één van deze categorieën zijn dus niet uitgesloten uit het loonbegrip. Als voorbeeld geeft de RSZ een aanvulling bij het leefloon, bij een tegemoetkoming aan mindervaliden, ...

En de aanvullingen bij de jeugd-/seniorvakantie?

In de instructies van de RSZ van het 2e kwartaal 2016 werden de aanvullingen bij jeugdvakantie/seniorvakantie-uitkeringen opgenomen in de lijst van voorbeelden van aanvullingen die beschouwd worden als een loon.

Herhaling: de jeugdvakantie kan onder bepaalde voorwaarden worden toegekend aan een jonge werknemer die voor de eerste keer in dienst treedt bij een werkgever nadat hij de school heeft verlaten en dit als aanvulling bij zijn onvolledig recht op wettelijke vakantie.

Bovendien kan de oudere werknemer die geen volledige wettelijke vakantie geniet onder bepaalde voorwaarden toch aanspraak maken op seniorvakantie.

Deze jeugd-/ seniorvakantie wordt vergoed door de RVA.

Indien de werkgever aan zijn werknemer een aanvulling bij de door de RVA toegekende jeugd-/seniorvakantie-uitkeringen betaalt, dan zal deze aanvulling beschouwd worden als een loon.

De RSZ verduidelijkt immers dat de jeugd-/seniorvakantie-uitkeringen voortaan geen sociaal voordeel zijn en dat de aanvullingen bij deze uitkeringen bijgevolg een loon vormen waarop gewone socialezekerheidsbijdragen verschuldigd zijn.

Bron: https://www.socialsecurity.be.

Auteur: Catherine Legardien

20/09/2016