Aanvullende vergoeding voor nachtprestaties: revalorisatie op 1 januari 2016

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De aanvullende vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen voor nachtwerk werd op 1 januari 2016 gerevaloriseerd.

Principes

Collectieve arbeidsovereenkomst (cao) nr. 46 geeft voor sommige werknemers die nachtarbeid verrichten de mogelijkheid om werk te zoeken in een ander stelsel. Het gaat hier met name om:

  • werknemers die minstens 50 jaar zijn, die minstens 20 jaar nachtarbeid verricht hebben en die ernstige medische redenen kunnen inroepen die erkend worden door de arbeidsgeneesheer;
  • werknemers die minstens 55 jaar zijn en die minstens 20 jaar nachtarbeid verricht hebben.

Indien de werkgever niet in staat is om deze werknemers werk te bieden in een ander stelsel, dan mogen ze hun arbeidsovereenkomst beëindigen of ontslagen worden. In dat geval zullen ze gedurende 5 jaar een aanvullende vergoeding genieten bovenop de werkloosheidsuitkeringen ten laste van de werkgever.

Revalorisatie van de aanvullende vergoeding

Cao nr. 46 bepaalt dat het bedrag van deze aanvullende vergoeding varieert naargelang de schommelingen van het indexcijfer van de consumptieprijzen. Het bedrag van deze vergoeding kan gerevaloriseerd worden op 1 januari van elk jaar volgens de conventionele evolutie van de lonen.

Op 1 januari 2016 bedraagt de toepassing van de revalorisatiecoëfficiënt 1,0016. Dit brengt het maandelijks bedrag van de aanvullende vergoeding op € 137,92.

Bron: collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46vicies bis van 15 december 2015 tot uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 van 23 maart 1990 betreffende de begeleidingsmaatregelen voor ploegenarbeid met nachtprestaties en voor andere vormen van arbeid met nachtprestatie.

Auteur: Catherine Legardien

07/01/2016