Aanvullende pensioenen: Nieuwe bijzondere socialezekerheidsbijdrage (Wijninckx-bijdrage)

Auteur: Isabelle Caluwaerts
Datum:

De programmawet van 22 juni 2012 (B.S., 28.06.2012) en de programmawet van 27 december 2012 (B.S.,31.12.2012, Ed.2) voeren vanaf 1 januari 2012 een nieuwe bijzondere socialezekerheidsbijdrage van 1,5% in op het deel van de bijdragen en premies die door de werkgever gestort worden voor de opbouw van aanvullende pensioenen voor loontrekkende werknemers en dat de grens van € 30.000 op jaarbasis overschrijdt (zie eveneens onze Infoflash van 28 december 2012 over dit onderwerp).

De procedure voor de uitwisseling van informatie tussen de verzekeringsinstellingen en de werkgevers waarin de wet voorziet, zal enkel voor 2013 van toepassing zijn.

Voor de aangifte van de bijdrage 2012 voorziet de wet geen enkele procedure. De inlichtingen, namelijk de berekeningsbasis en het bedrag van de bijdrage, moeten bijgevolg door de betrokken werkgevers aan het sociaal secretariaat bezorgd worden.

Om u zo goed mogelijk te helpen hebben wij hiervoor een Excel-bestand op onze website geplaatst.

U dient de tegemoetkomingen van de werknemer en de werkgever in dit bestand in te vullen en dit voor alle werknemers waarvoor de bijdrage van toepassing is (bijdragen en premies hoger dan € 30.000 in 2011).

Wanneer het formulier is ingevuld, dient u het document (bestand) te ondertekenen en zo snel mogelijk terug te bezorgen aan uw payroll consultant.  De reglementering voorziet dat de bijdrage voor de eerste maal aangegeven en betaald moet worden samen met de socialezekerheidsbijdragen voor het 4e kwartaal 2012.

Auteur: Isabelle Caluwaerts

04/01/2013