Aanvullend pensioen: akkoord over het gewaarborgd rendement

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De sociale partners verenigd in de Groep van Tien hebben onlangs een 'principeakkoord' afgesloten dat met name betrekking heeft op de verlaging van het gewaarborgd rendement van de aanvullende pensioenen (2e pensioenpijler).

Deze maatregel zal ingaan op 1 januari 2016.

Wat is de huidige situatie?

Momenteel moet de werkgever een rendementspercentage garanderen van 3,75 % op de werknemersbijdragen en 3,25 % op de werkgeversbijdragen die in een pensioenplan worden betaald.

Door de economische en financiële crisis is het voor de werkgever echter moeilijk geworden om een verzekeringsmaatschappij te vinden die hem deze tarieven waarborgt.

Bijgevolg is het de werkgever die het verschil tussen het werkelijke rendement en het gewaarborgde rendement moet bijpassen (3,75% of 3,25%). Deze verplichting betekent een belangrijke meerkost voor de werkgever en heeft tot gevolg dat er geen groepverzekeringen meer worden aangeboden aan de werknemers.

Wat houdt het akkoord in dat tussen de sociale partners werd afgesloten?

Teneinde de 2e-pensioenpijler verder uit te bouwen, is de Groep van Tien het eens geworden over een verlaging van het gewaarborgd rendement. Concreet zal dit rendement van jaar tot jaar veranderlijk zijn (naargelang het gemiddelde rendement van de Belgische lineaire obligatie op 10 jaar) zonder minder te bedragen dan 1,75 % en meer te bedragen dan 3,75%.

Deze nieuwe regels zullen slechts van toepassing zijn voor bijdragen betaald vanaf 1 januari 2016. De bijdragen die betaald werden in het verleden zullen bijgevolg gevrijwaard blijven.

Het vervolg?

De beslissing tot de daling van het gewaarborgd rendement van de aanvullende pensioenen werd door de sociale partners genomen in het kader van een globaal akkoord over een hele reeks andere onderwerpen (zoals de definitie van de aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers en de begunstigden van het werkloosheidsstelsel met bedrijfstoeslag, de beschikbaarheid voor de arbeidsmarkt van deeltijdse werknemers die een inkomensgarantie-uitkering genieten bovenop hun deeltijds loon, de wedertewerkstelling van personen die sedert meer dan twee maanden arbeidsongeschikt zijn, enz.).

De uitvoering van de verlaging van het gewaarborgd rendement van de aanvullende pensioenen is bijgevolg nauw verbonden met het lot dat door de regering is weggelegd voor deze andere gevoelige dossiers.

Vrijdag 23 oktober ll. heeft de regering haar intentie meegedeeld om het akkoord gesloten door de Groep van Tien volledig door te voeren.

Bronnen: La Libre Belgique van 16 oktober 2015, https://vbo-feb.be.

Auteur: Catherine Legardien

26/10/2015