Aanvraag vrijstelling sociale bijdragen: Overgangsmaatregelen naar aanleiding van de hervorming van de Commissie en van de herziening van de procedure vanaf 01.01.2019.

Auteur: Partena Compass
Datum:

De hervorming : In het kader van « redesign » van de federale administratie, heeft de regering beslist om de Commissie voor vrijstelling van bijdragen te hervormen en de competentie hiervan over te dragen aan het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ) vanaf 1 januari 2019.

De huidige Commissie binnen de FOD Sociale Zekerheid wordt afgeschaft. De toekomstige aanvragen tot vrijstelling zullen dus behandeld worden in het kader van een administratieve procedure door de diensten van de RSVZ met een mogelijkheid om in hoger beroep te gaan.

De overgangsmaatregel voorziet dat geen enkele aanvraag tot vrijstelling, ingediend vanaf 01/10/2018, geregistreerd noch overgemaakt kan worden aan FOD Sociale Zekerheid gedurende de periode van 1 oktober 2018 tot 31 december 2018.

Bovendien mag het huidige, bestaande aanvraagformulier niet meer gebruikt worden voor aanvragen vanaf 1 oktober 2018.

Concreet kunnen we niet langer nieuwe aanvragen registreren gedurende deze overgangsperiode. De nieuwe aanvragen zullen moeten behandeld worden via de nieuwe procedure vanaf 1 januari 2019 op basis van de nieuwe wetgeving.

Wat de ontvankelijkheid van de aanvraag betreft, zal de overgangsperiode niet worden bestraft.

Inderdaad, de termijn voor het indienen van een aanvraag tot vrijstelling wordt uitgesteld voor een periode van drie maand vanaf 1 oktober 2018 tot 31 december 2018. Dit betekent dat een aanvraag tot vrijstelling voor het 4de trimester 2017 ten laatste ingediend mag worden tegen 31 maart 2019 (in plaats van 31 december 2018).

Auteur: Partena Compass

02/10/2018