Aanvang van het adoptieverlof: toelichting

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

De wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen heft de bepaling op die voorziet dat het adoptieverlof moet aanvangen binnen de twee maanden die volgen op het daadwerkelijke onthaal van het kind in het gezin van de werknemer in het kader van een adoptie.

Deze aanpassing van de reglementering heeft geen enkele invloed op de regels die momenteel gelden. Een woordje uitleg.

Sinds 2004 heeft de werknemer die een kind adopteert recht op een adoptieverlof. Volgens de oorspronkelijke reglementering moest dit verlof aanvangen binnen 2 maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft.

De wet van 1 maart 2007 houdende diverse bepalingen paste de reglementering vervolgens aan: het adoptieverlof moest aanvangen binnen de twee maanden volgend op het daadwerkelijke onthaal van het kind in het gezin van de werknemer. Deze wijziging werd echter nooit geofficialiseerd omdat er geen Koninklijk Besluit is verschenen dat de datum van inwerkingtreding heeft vastgelegd.

Bijgevolg bleef de regel van toepassing volgens dewelke het adoptieverlof moet aanvangen binnen 2 maanden volgend op de inschrijving van het kind als deel uitmakend van het gezin van de werknemer in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar hij zijn verblijfplaats heeft. Dit zal zo het geval blijven aangezien de wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen de aanpassing (die nooit in werking is getreden) voorzien door de wet van 1 maart 2007 vanaf 11 augustus 2013 opheft.

Bron: wet van 30 juli 2013 houdende diverse bepalingen, B.S. 1 augustus 2013.

Auteur: Catherine Legardien

05/08/2013