Aanslagen in Brussel: uitstel mogelijk van betaling RSZ-lasten

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

Werkgevers die door de terreuraanslagen van 22 maart 2016 in Brussel tijdelijk financiële moeilijkheden ondervinden om hun werkgeverslasten inzake sociale zekerheid te betalen, kunnen uitstel van betaling vragen bij de RSZ.

Dat licht Maggie De Block, minister van Sociale Zaken, toe op haar website: "Samenwerken en elkaar steunen is de beste manier om deze gruweldaden te verwerken. Onze administraties zullen daarom rekening houden met de gevolgen van de aanslagen voor onze werkgevers."

Het basisprincipe dat RSZ-bijdragen op tijd betaald moeten worden, is nog steeds van toepassing. Werkgevers kunnen echter uitstel van betaling van deze bijdragen aanvragen bij de RSZ wanneer ze tijdelijke betalingsmoeilijkheden ondervinden als gevolg van de aanslagen. De RSZ stelt hen dan een 'minnelijk afbetalingsplan' met maandelijkse afbetalingen voor.

De aanvraag hiervoor moet ingediend worden via een formulier dat beschikbaar is op de portaalsite van de sociale zekerheid (Minnelijk afbetalingsplan - Sociale Zekerheid) of door rechtstreeks contact op te nemen met de betreffende dienst bij de RSZ (cel 'Minnelijke afbetalingsplannen').

De werkgevers moeten een maandelijks voorschot op de werkgeverslasten betalen en elk kwartaal volgt een eindafrekening. De RSZ verduidelijkt dat met een minnelijk afbetalingsplan een dagvaarding vermeden kan worden wegens niet-betaling van de werkgeverslasten (als de werkgever het plan naleeft). De sancties in geval van laattijdige betaling (bijdrageopslagen en intresten) blijven echter verschuldigd.

Bronnen: www.maggiedeblock.be; www.socialsecurity.be.

Auteur: Anne Ghysels

13/04/2016