Aanslagen in Brussel: de RSZ licht haar steunmaatregelen toe

Auteur: Anne Ghysels
Datum:

In onze infoflash van 13 april 2016 hebben we het al gehad over de mogelijkheid om aan de RSZ uitstel van betaling te vragen wanneer u tijdelijk financiële moeilijkheden heeft en u uw werkgeverslasten aan de sociale zekerheid niet kan betalen als gevolg van de aanslagen van 22 maart.
De RSZ heeft de verschillende steunmaatregelen die zij voorstelt nu toegelicht.

5 steunmaatregelen

Betalingstermijn voor de voorschotten en het saldo verschuldigd voor een kwartaal

Er kan u een bijkomende termijn van een maand worden toegekend wanneer u uw driemaandelijkse bijdragen in het verleden gewoonlijk correct heeft betaald.

De RSZ zal geen opslag noch een forfaitaire vergoeding wegens onbetaalde voorschotten noch verwijlinteresten toepassen.

Betalingstermijn voor het driemaandelijkse saldo van het 2e kwartaal

U kan aan de RSZ een bijkomende termijn van +/- 10 dagen vragen voor het driemaandelijkse saldo van het 2e kwartaal (11/08/2016), zonder dat een opslag of verwijlinteresten worden toegepast.

Kort afbetalingsplan

De RSZ kan u een bijkomende termijn van 2 maanden toekennen voor het betalen van de voorschotten en het saldo die voor een kwartaal verschuldigd zijn. De RSZ zal opslagen en verwijlinteresten toepassen.

Er kan evenwel een vrijstelling van 100% van de opslagen worden toegekend wanneer het volgende kwartaal binnen de wettelijke termijnen vereffend werd. De verwijlinteresten blijven wel verschuldigd.

Opdat de RSZ u een kort afbetalingsplan kan toekennen, moet u de driemaandelijkse bijdragen in het verleden gewoonlijk correct hebben betaald.

Minnelijk afbetalingsplan

De RSZ kan een minnelijk afbetalingsplan opstellen voor een periode van 18 maanden. Tijdens deze 18 maanden kunnen de vervallen schulden het voorwerp van betalingsmodaliteiten uitmaken (maximum 15 maanden). Er zullen vaste vervaldata worden toegekend (1x/maand). De RSZ zal opslagen en verwijlinteresten toepassen.

Voorwaarde om zo'n plan te kunnen genieten is dat de onderneming niet het voorwerp van gerechtelijke vervolging uitmaakt.

Vrijstelling van sancties

U kan aan de RSZ een eventuele (volledige of gedeeltelijke) vrijstelling van uw sancties (opslagen en interesten) vragen. Dit moet schriftelijk gebeuren en met vermelding van de omstandigheden die de niet-tijdige betaling verantwoorden.

Hoe kan u deze steunmaatregelen bekomen?

Wilt u een van deze steunmaatregelen genieten, neem dan contact op met de RSZ:

Dienst Minnelijke afbetalingsplannen

 

FR

NL

telefoon

02/509.20.55

02/509.20.44

fax

02/509.21.59

02/509.21.19

e-mail

plan@onss.fgov.be

plan@rsz.fgov.be

Heeft u betalingsmoeilijkheden, wacht dan zeker niet op aanmaningen van de RSZ alvorens met hen contact op te nemen. De RSZ zal samen met u zoeken naar de beste oplossing voor uw financiële problemen.

Bron: www.socialsecurity.be

Auteur: Anne Ghysels

23/05/2016