Aanpassing op 1 januari 2013 van de uitkeringen voor leerlingen

Auteur: Francis Verbrugge
Datum:

De maandelijkse minimumvergoedingen die in 2013 verschuldigd zijn aan leerlingen en stagiairs in opleiding tot bedrijfsleider werden onlangs vastgelegd door de Gemeenschappen. De bedragen die vanaf 01.01.2013 moeten worden gestort, zijn vermeld in de tabel hieronder en gelden onverminderd hogere bedragen die bij sectorale collectieve overeenkomst of in het ondernemingsplan werden bepaald.

Vlaamse Gemeenschap 2013 (1) jonger dan 18 jaar

Franse Gemeenschap 2013 (2)
(Waals en Bruss. Hoofdst. Gewest)

Duitstalige Gemeenschap 2012 (3)

 

eerste 6 maanden

laatste 6 maanden

1e jaar

€ 314,74

1e jaar

€ 247,25

1e jaar

€ 222,52

€ 222,52

2e jaar

€ 419,66

2e jaar

€ 329,66

2e jaar

€ 271,98

€ 395,62

3e jaar

€ 520,08

3e jaar

€ 428,56

3e jaar

€ 463,61

€ 505,64

18 jaar en +

   

4e jaar

€ 505,64

€ 505,64

1e jaar

€ 419,66

         

2e jaar

€ 472,11

         

3e jaar

€ 520,08

         

(1) De aanpassing van de vergoeding aan de contractuele anciënniteit vindt plaats op 1 juli voorafgaand aan het schooljaar en de aanpassing van de vergoeding aan de leeftijd vanaf de eerste dag van de maand waarin de leerling 18 jaar wordt.

(2) Voor de overeenkomsten die sinds 01.01.1998 werden afgesloten, vindt de verhoging van de vergoeding plaats op 1 augustus voorafgaand aan het schooljaar.

(3) Behalve in de banksector waarvoor hogere vergoedingen van toepassing zijn..

Minimummaanduitkeringen van toepassing in 2013 in de Vlaamse Gemeenschap (Vlaams Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

 

2/5

3/5

4/5

Voltijds

1e jaar

€ 285,93/maand

€ 428,90/maand

€ 571,86/maand

€ 714,83/maand

2e jaar

€ 337,92/maand

€ 506,88/maand

€ 675,84/maand

€ 844,80/maand

3e jaar

€ 389,91/maand

€584,86/maand

€ 779,82/maand

€ 974,77/maand

Minimummaanduitkeringen van toepassing in 2013 in de Franse Gemeenschap (Waals Gewest en Brussels Hoofdstedelijk Gewest)

Houder van hetzij een leercertificaat, hetzij een scholingscertificaat van het 4e technische of het 6e beroeps in het beroep waarvoor de stageovereenkomst geldt

geen houder van één van de certificaten genoemd in de kolom links

wanneer het opleidingsplan in een bijkomend jaar voorziet

1e  jaar: €725,26

Volgende jaren: €857,13

1e jaar: € 428,56

2e jaar: € 725,26

3e jaar: € 857,13

1e jaar: € 428,56

2e jaar: € 514,28

3e jaar: € 857,13

Minimummaanduitkeringen van toepassing in 2013 in de Duitstalige Gemeenschap

1e jaar

€ 505,64/maand voor een voltijdse

2e jaar

€ 720,01/maand voor een voltijdse

3e jaar

€ 850,54/maand voor een voltijdse

Auteur: Francis Verbrugge

28/01/2013

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to- date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.