Aangepaste arbeid en definitieve ongeschiktheid: hervormingen in het vooruitzicht

Auteur: Catherine Legardien
Datum:

20 juli ll. heeft de ministerraad een voorontwerp van wet houdende diverse bepalingen over arbeidsrecht in het kader van arbeidsongeschiktheid goedgekeurd.

Dit voorontwerp van wet voert aanpassingen door aan de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 teneinde:

  • enerzijds de aspecten van het arbeidsrecht in geval van een hervatting van aangepaste arbeid in het kader van 're-integratietrajecten' in de RIZIV-reglementering te regelen en,
  • anderzijds de beëindiging van de arbeidsovereenkomst in geval van definitieve ongeschiktheid bij de werknemer te regelen.

Hervatting van aangepaste arbeid

De werknemer die arbeidsongeschikt is, heeft momenteel de mogelijkheid om aangepast werk te hervatten met de toestemming van de geneesheer-adviseur van het ziekenfonds.

Om de arbeidsrelatie tijdens de periode van uitvoering van aangepast werk juridisch veilig te stellen, wil het voorontwerp van wet de volgende kwesties regelen:

  • de impact van de periode van uitvoering van het aangepast werk op de initiële arbeidsovereenkomst,
  • de berekening van de opzeggingsvergoeding in geval van verbreking van de overeenkomst tijdens de periode van uitvoering van het aangepast werk,
  • de vergoeding van de werknemer in geval van een nieuwe arbeidsongeschiktheid tijdens de periode van uitvoering van het aangepast werk.

Het voorontwerp van wet biedt de werkgever en de werknemer ook de mogelijkheid om een bijlage bij de arbeidsovereenkomst te sluiten om bepaalde elementen (zoals het arbeidsrooster, het loon, enz.) tijdens de periode van uitvoering van het aangepast werk overeen te komen.

Opmerking – Deze nieuwe maatregelen zijn eveneens van toepassing in geval van een hervatting van aangepaste arbeid in specifieke omstandigheden ('re-integratietraject' genoemd) zoals voorzien door een wet die zich nog steeds in het stadium van wetsontwerp bevindt.

Beëindiging van de overeenkomst wegens definitieve ongeschiktheid

Het voorontwerp voorziet bovendien dat het beroep op beëindigende overmacht wegens definitieve arbeidsongeschiktheid slechts mogelijk is nadat het 're-integratietraject' (zoals voorzien door een wet die zich nog steeds in het stadium van wetsontwerp bevindt) van de definitief arbeidsongeschikte werknemer is beëindigd.

We houden u uiteraard op de hoogte van deze nieuwigheden zodra ze in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

Bron: Ministerraad van 20 juli 2016.

Auteur: Catherine Legardien

12/08/2016