Aangekondigde flitscontroles in de bewakingssector (januari 2022)

Auteur: Leen Lafourt (Legal Expert)
Datum:

Gedurende de maand januari 2022 organiseren de sociale inspectiediensten nationale flitscontroles in de bewakingssector (PC 317).

Flitscontroles zijn aangekondigde controles en hebben voornamelijk een informatief en preventief karakter. Let wel op, want dit wil niet zeggen dat de inspectiediensten niet zullen optreden en verbaliseren wanneer zij zwaarwichtige inbreuken vaststellen.

Hoe u zich het best kan voorbereiden op deze aangekondigde controles leest u hieronder.

Wie wordt geviseerd?

Deze actie is gericht op zij die de sociale reglementering overtreden en de zwartwerkers.

De controles passen in het 'actieplan sociale fraudebestrijding 2022’.

Hou er ook rekening mee dat de sociaal inspecteurs tijdens de flitscontroles nog steeds aandacht zullen besteden aan het naleven van de COVID-19 maatregelen. De SIOD heeft hiervoor een specifieke checklist COVID-19 opgesteld.

Hoe kan u zich voorbereiden?

In een vraag aan een expert leggen we uit wat de rechten en plichten van de werkgever zijn bij een sociale inspectie.

Sectorale informatie van Partena Professional

In de sectorale informatie van Partena Professional kan u de sectorale bepalingen nalezen die specifiek gelden voor uw paritair comité.

Juridische ondersteuning

De wetgeving evolueert voortdurend, maar onze Legal Partners volgen die voor u op de voet. Binnen het kader van onze dienst ‘Legal Privileged Partners (LPP)’ kan ons team uw sociale documenten onder de loep nemen en ervoor zorgen dat de sociale wetgeving wordt nageleefd.

Als deel van de oefening kan desgewenst een verslag met een risicoanalyse worden gemaakt en kunnen we u de nodige aanbevelingen geven. Op die manier hoeft u geen enkel sociaal inspectiebezoek meer te vrezen.

Resultaten flitscontrole

Indien u dit wenst kan u op de website van de SIOD de resultaten raadplegen van de flitscontroles die vorig jaar plaatsvonden. 

En daarna?

Deze blitzactie mag ons niet doen vergeten dat we de sociale wetgeving iedere dag van het jaar moeten naleven. Onaangekondigde controles moeten helpen dit te verwezenlijken, zeker in de schoonmaaksector die een prioritair doel is in de strijd tegen de sociale fraude.

Andere sectoren

Na de flitscontrole in de bewakingssector die deze maand plaatsheeft, zullen in 2022 nog volgende aangekondigde flitscontroles georganiseerd worden:

  • Transportsector (incl. koeriersbedrijven): februari 2022;
  • Bouwsector: mei 2022;
  • Horecasector: juli 2022;
  • Land- en tuinbouwsector: september 2022;
  • Carwash-grootsteden: november 2022.

 

Bron: Website SIOD.

De website van Partena Professional is een kanaal om informatie in een begrijpelijke vorm ter beschikking te stellen aan aangesloten leden en niet-leden.

Partena Professional streeft er naar actuele informatie aan te bieden en deze informatie wordt met de grootste zorg samengesteld (onder andere in de vorm van Infoflashes).

Maar aangezien de sociale en fiscale wetgeving voortdurend in beweging is, kan Partena Professional geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden inzake de juistheid, het up-to-date zijn of de volledigheid van de informatie die via deze website werd geraadpleegd of uitgewisseld.

Verdere bepalingen kunnen worden nagelezen in onze algemene disclaimer die van toepassing is bij elke raadpleging van deze website. Door deze website te raadplegen, aanvaardt u uitdrukkelijk de bepalingen van deze disclaimer. Partena Professional kan de inhoud van deze disclaimer eenzijdig wijzigen.