475 uren goedkope studentenarbeid in 2018: doe de dimona op tijd!

Auteur: Els Poelman
Datum:

In 2018 heeft een student opnieuw recht op 475 uren studentenarbeid met voordelig sociaal statuut, op voorwaarde dat die uren gereserveerd worden via een tijdige dimona.

Reserveren via dimona

Goedkope studentenarbeid wordt gereserveerd via een dimona die voldoet aan de voorwaarden voor toepassing van de solidariteitsbijdrage. Samengevat: 

  • het type werknemer is “STU”
  • de tewerkstellingsperiode in dimona is gedekt door een geldige arbeidsovereenkomst voor studenten – als die arbeidsovereenkomst meerdere kwartalen dekt gebeurt er voor elk kwartaal een afzonderlijke dimona
  • de prestaties van de student worden gereserveerd in (volledige) uren
  • de dimona wordt tijdig geregistreerd bij de RSZ

Wat is een tijdige dimona?

Een dimona is tijdig als ze bij de RSZ is geregistreerd uiterlijk de eerste dag van de bijhorende tewerkstellingsperiode.

Voorbeeld

De dimona “STU” voor een tewerkstelling vanaf 1 maart moet geregistreerd zijn uiterlijk op 1 maart om 23 u 59’.

Impact van een tijdige dimona

De uren van een tijdige dimona type “STU” worden aangerekend op het contingent.  Tot de grens van 475 uren is de solidariteitsbijdrage gegarandeerd.

Voorbeeld

Op 1 juli bedraagt het vrij gedeelte van het contingent 475 uren

Werkgever A doet op 1 juli een dimona “STU” voor 300 uren in de periode 1 juli tot 30 september

→ 300 uren worden gereserveerd binnen het contingent en zijn gegarandeerd voor toepassing van de solidariteitsbijdrage

Het vrij gedeelte van het contingent bedraagt nog 175 uren

Werkgever B doet op 1 oktober een dimona “STU” voor 200 uren in de periode 1 oktober tot 31 december

→ 175 uren worden gereserveerd binnen het contingent en zijn gegarandeerd voor toepassing van de solidariteitsbijdrage

Impact indien geen, of een laattijdige dimona

Het goedkoop statuut vervalt voor de uren studentenarbeid, niet gedekt door een tijdige dimona. Gevolgen:

  • deze uren blijven buiten contingent, ook al overschrijden ze niet de grens van 475 uren;
  • er is geen toepassing van de solidariteitsbijdrage
  • de student wordt voor sociale zekerheid en fiscaliteit beschouwd als een gewone arbeider/bediende, met gewone inhoudingen en bijdragen.

Merk op: laattijdigheid sanctioneert alle uren van de betrokken dimona, ongeacht de ernst van de laattijdigheid (één dag te laat volstaat) en ongeacht de planning/spreiding van deze uren.

Voorbeeld

Op 1 april bedraagt het vrij gedeelte van het contingent 475 uren

Werkgever A doet op 2 april een dimona “STU” voor 300 uren in de periode 1 april tot 30 juni

→ deze 300 uren worden niet gereserveerd binnen het contingent en geven geen recht op de solidariteitsbijdrage, ook indien ze gepland/gepresteerd worden na 2 april (datum laattijdige dimona)

Overzicht

 

Tijdige dimona “STU,

tot 475 uren/jaar

1. Tijdige dimona “STU”, vanaf 476e uur

2. Geen of laattijdige dimona “STU”

Sociale zekerheid

Inhouding werknemer

2,71%

13,07% met evt. toepassing werkbonus

Bijdrage werkgever

5,43%

25,00% + randbijdragen afhankelijk van statuut werknemer en bedrijfssector

Bedrijfsvoorheffing

Geen bedrijfsvoorheffing

Gewone toepassing bedrijfsvoorheffing

 

Auteur: Els Poelman

15/01/2018