Dimona

 

 

Elke indiensttreding en elke uitdiensttreding moet onmiddellijk gemeld worden aan de RSZ. Dit doet u via een Dimona-aangifte. De Dimona Service helpt u hierbij, de klok rond.

Hoe uw Dimona indienen?

Aangifte via uw payroll software

Een datum in dienst/uit dienst inbrengen in onze software genereert automatisch de dimona-aangifte. Let wel, u moet hiervoor eerst de Dimona-module activeren.

Aangifte via My Partena Professional (vroeger HDP-portaal) of via My Partena

U doet zelf de Dimona-aangifte.  Zo simpel als wat. Gratis, de klok rond.  U krijgt ook een overzicht van alle Dimona's. 

Aangifte via uw Payroll Consultant

Bezorg de gegevens tijdig aan uw Payroll Consultant, die doet het nodige voor u. 

Aangifte aan ons Dimona-center via e-mail, fax of telefoon

Stuur het dimonaformulier op:

  • per e-mail naar dimona@partena.be
  • per fax naar 0800 19014
  • of bel naar 0800 19012 (24/7 beschikbaar)

Voordelen

U vermijdt boetes en problemen met sociale inspectie

  • Wanneer u geen Dimona-aangifte doet, kan dit aanleiding geven tot een solidariteitsbijdrage (burgerrechtelijke sanctie) alsook strafrechtelijke sancties of administratieve boetes.
  • Wanneer de sociale inspectie tijdens een controle vaststelt dat een werkgever nagelaten heeft een Dimona-aangifte te doen voor een werknemer, dan bepaalt de RSZ ambtshalve het bedrag van een solidariteitsbijdrage ten laste van deze werkgever.

U heeft de keuze

  • U kunt uw Dimona automatisch uitvoeren via uw payroll-tool.
  • Of u werkt met de gratis Dimona-tool op My Partena Professional  / My Partena.
  • U contacteert ons Dimona-center – zij doen het werk voor u!

Ook voor studenten

Let op! Studenten hebben een jaarlijks pakket van 475 uren waarvoor ze minder RSZ-betalen. De Dimona gebeurt op kwartaalbasis. De werkgever reserveert per kwartaal het aantal arbeidsdagen gedekt door de arbeidsovereenkomst die hij met de student heeft gesloten. 

Ook voor gelegenheidswerkers

De horeca-werkgever heeft een jaarlijks pakket van 100 dagen. De werknemer 50. Beide grenzen moeten worden nageleefd om de RSZ-bijdragen te berekenen op basis van een forfait. Dimona gebeurt verplicht per dag en moet geregistreerd zijn op het tijdstip dat de prestatie begint. Van zodra een dimona ook maar één minuut te laat geregistreerd werd bij de RSZ , is deze laattijdig.

Gerelateerde artikels