Gaat u de internationale uitdaging aan?

Stel uw vragen aan onze experts

Contacteer ons voor meer informatie over de dienst Tax & Legal Partners van Partena Professional

Contacteer ons

Gaat u de internationale uitdaging aan? Breidt u uit over de grenzen heen?

Steeds meer ondernemingen gaan internationaal. Personeelsbeheer is dan een niet te onderschatten uitdaging. Onze dienst Tax & Legal Partners biedt u de beste expertise bij internationale tewerkstelling van personeel.

Uw onderneming breidt haar commerciële activiteiten uit over de grenzen heen, een enorme stap. U zal buitenlandse werknemers moeten aanwerven en/of Belgische werknemers op missie sturen naar het buitenland

Internationalisering heeft ook tot gevolg dat voor elk land andere regels moeten worden gevolgd op het vlak van arbeidsrecht, fiscaliteit en sociale zekerheid. Voor een werkgever is die materie complex. De oplossing? Tax & Legal Partners van Partena Professional.

We onderscheiden 3 soorten internationalisering. Voor elke soort moeten we ons de vraag stellen wat de gevolgen zijn op het vlak van arbeidsrecht, sociale zekerheid en fiscaliteit.

Wat kan Partena Professional voor u doen?

Controle van de conformiteit en optimalisering

Elke situatie van internationalisering vraagt om een analyse van de toepassing van het sociaal recht en de fiscale regels. Zeker ook om financiële verrassingen voor de werkgever en de werknemer te vermijden.

Hoe moet de arbeidsovereenkomst van uw werknemer die in het buitenland is gedetacheerd of op missie is worden aangepast? In welk land moeten belastingen worden betaald? En wat met de sociale zekerheid?

De Tax & Legal Partners experts van Partena Professional streven een dubbel doel na. Enerzijds zorgen zij ervoor  dat uw onderneming compliant (conform) is met de internationale verdragen en de Europese verordeningen. Anderzijds adviseren zij u zodat de internationalisering van uw onderneming zo optimaal mogelijk verloopt. Daarvoor maken onze experts diepgaande juridische analyses van vier grote pijlers.

Lees meer

Arbeidsrecht 

Welke wetgeving op het vlak van arbeidsrecht is van toepassing in elk geval? Welke soort overeenkomst moet worden opgesteld? Moet een bijlage bij de Belgische arbeidsovereenkomst worden opgemaakt? Zijn de regels van het Belgisch arbeidsrecht van belang? Moet het arbeidsrecht van een derde land worden gevolgd, of misschien een combinatie van twee regelgevingen?

Sociale zekerheid

Welk socialezekerheidssysteem is van toepassing op de situatie? Welk land is bevoegd om de bijdragen in te houden? Welk land is bevoegd voor de sociale bescherming van de werknemer? Welke formaliteiten moeten in België of in het buitenland worden vervuld?Hoe moet een loonbeheersysteem (payroll) concreet worden opgezet voor een ander land?

​​​​​​​Fiscaal recht

Welk land is bevoegd voor fiscale zaken? Waar worden de lonen belast? Moet bedrijfsvoorheffing worden ingehouden? Moet een fiscale fiche worden opgesteld? Welke zijn de administratieve formaliteiten? Hoe moeten de dubbelbelastingverdragen worden geïnterpreteerd?  

Administratieve formaliteiten

De internationalisering gaat ook gepaard met een reeks formaliteiten die moeten worden vervuld en documenten die moeten worden ingevuld:

  • visum
  • arbeidskaart
  • A1-formulier (document dat de socialezekerheidswetgeving bevestigt die in de EU van toepassing is)
  • Limosa-melding (verplicht voor elke buitenlandse werkgever die een werknemer naar België zendt)
  • fiscale documenten

Uitvoeren van de gekozen oplossing

Op basis van hun voorafgaande analyses doen de experts van Partena Professional een reeks aanbevelingen. Hun adviezen houden rekening met alle aspecten van uw internationale tewerkstelling. Wanneer u akkoord gaan met ons voorstel zorgen wij er ook voor dat de finale oplossing op het niveau van het loonbeheer wordt ingevoerd. U kan dus op Partena Professional rekenen tot en met de praktische uitvoering. 

Beheer van uw payroll

Uw payroll beheren is vaak zeer technisch en complex, zeker wanneer personeel internationaal wordt tewerkgesteld.

Partena Professional en partners

 

Dankzij verschillende partnerships van Partena Professional kan uw onderneming rekenen op een uitgebreid internationaal netwerk. De fiscale expertise van onze partners wordt gecombineerd met de sociale expertise van de Legal Partners van Partena Professional.

Een uniek contactpunt

 

Partena Professional is en blijft uw contactpunt. Het beheer van uw internationalisering wordt toevertrouwd aan uw persoonlijke Legal Consultant: hij zorgt voor de link met KPMG en blijft uw unieke gesprekspartner. Uw situatie kent geen geheimen voor hem.

De Tax & Legal Partners van Partena Professional begeleiden u bij alle wettelijke, sociale en fiscale facetten van internationale tewerkstelling. Onze experts maken gerichte analyses, bieden u advies op maat in functie van uw situatie en zorgen voor de concrete invoering van de oplossing.

Geen tijd om uw “expat” werknemers en “Salary Splits” te beheren?

Partena Professional zorgt voor alles.

Gerelateerde artikels