Samen zoeken we naar oplossingen voor uw betalingsmoeilijkheden

Als u of uw bedrijf moeilijkheden ondervinden, laat u dan niet overweldigen in deze financiële situatie. Neem contact met ons op, wij begeleiden u bij het vinden van de beste oplossing! 

Uw sociale bijdragen als zelfstandige vormen een essentieel deel van uw lasten. Ingeval van tijdelijke problemen, kan het snel moeilijk worden om deze te betalen. Breng uw sociale rechten niet in gevaar en laat u door ons begeleiden. Wij kunnen u meerdere opties aanbieden, die we hier chronologisch opsommen.

Bent u klant/partner bij Partena Professional en wilt u uw sociale bijdragen online betalen?

Gebruik My Social Security Manager om uw sociale bijdragen te betalen

Betaal uw sociale bijdragen of een gedeelte ervan rechtstreeks via de tool My Social Security Manager!

Via deze tool vindt u uw laatste facturen en de toestand van uw rekening terug.

De betaling van uw sociale bijdragen voor 31/12 geeft u recht op fiscale aftrek, maar ook op de terugbetaling van de gezondheidszorgen voor u en de personen die u ten laste heeft.

Kan u het volledige bedrag niet betalen? Kies voor één van de volgende oplossingen.

Gebruik My Social Security Manager om in enkele muisklikken een vermindering van sociale bijdragen aan te vragen en te bekomen

Dien hier uw aanvraag in via ons portaal My Social Security Manager

Is het bedrag van de gevorderde sociale bijdragen te hoog, in verhouding tot uw huidige inkomsten?

Ons advies: vermijd om teveel bijdragen te betalen, behoud wat liquide middelen die u kan gebruiken voor betere doeleinden. Verlaag het bedrag van uw bijdragen in functie van uw huidige economische realiteit.

Verschillende situaties kunnen dit rechtvaardigen:

 • bevalling
 • ziekte, ongeval of handicap
 • faillissement van uw activiteit of van een klant
 • sluiting van een vestiging
 • een crisis, erkend in uw beroepssector
 • betalingen die u uitvoert voor investeringen in de onderneming
 • ongevallen en rampen die uw beroepsactiviteiten belemmeren
 • de overgang van een activiteit als fysieke persoon naar een activiteit in een vennootschap
 • ….

Zelfstandigen kunnen voortaan hun voorlopige sociale bijdragen aanpassen aan de economische realiteit. Sinds 2022 is de vermindering niet meer beperkt tot bepaalde drempels, met uitzondering van de wettelijke minimumdrempels die gelden voor zelfstandigen in hoofdberoep, starters en meewerkende echtgenoten.

We zullen eerlijk zijn: het is vrij eenvoudig om hogere sociale bijdragen te betalen, maar het is niet zo eenvoudig om lagere sociale bijdragen te betalen. De overheid controleert immers grondig of u aan de criteria voldoet om vermindering te krijgen. Daarom vragen wij u om objectieve elementen bij uw aanvraag te voegen, die aantonen dat uw inkomen lager is dan dit van 3 jaar geleden. Om zeker te zijn van een akkoord, moet u een attest van uw boekhouder toevoegen, die het inkomstenverlies aantoont in vergelijking met het referentiejaar.

Voor elk jaar dat nog niet werd geregulariseerd. Dit zijn de jaren waarvoor de belastingen ons uw definitieve inkomsten nog niet heeft meegedeeld.

Deze situatie zal leiden tot de betaling van boetes op het moment dat uw definitieve inkomsten worden meegedeeld. Wij raden u dus aan om het onderschatten van uw inkomsten te vermijden.

Met een terugbetalingsplan kan u uw achterstallige sociale bijdragen spreiden.

 • Kies voor een zo kort mogelijke terugbetalingsperiode
 • De maandelijkse terugbetalingen van uw plan worden toegevoegd aan uw nieuwe sociale bijdragen. Het spreekt vanzelf dat u de sociale bijdragen nog moet blijven betalen.
 • De verhogingen en intresten worden nog steeds elk kwartaal berekend op het saldo van de sociale bijdragen

Het afbetalingsplan is enkel mogelijk voor vervallen sociale bijdragen die niet betrokken zijn bij een ingebrekestelling door de deurwaarder of bij een gerechtelijke invordering.

Ingeval van een laattijdige betaling van uw sociale bijdragen, zullen u verhogingen aangerekend worden van 3% per kwartaal en 7% per jaar. U kan op elk ogenblik een kwijtschelding van deze verhogingen aanvragen.

Eén voorwaarde: u moet het basisbedrag van uw sociale bijdragen betaald hebben.

De goedkeuring van uw aanvraag gebeurt door het Rijksinstituut van de sociale verzekeringen voor zelfstandigen (RSVZ).

Beschrijf in uw aanvraag de redenen van de laattijdige betalingen. U kan verschillende redenen opnoemen, zoals een onvoorziene factuur, een gezondheidsprobleem van u of uw naaste of een leverancier die te laat heeft betaald. Gevallen van overmacht worden eveneens in aanmerking genomen. U kan echter niet het argument aanhalen dat u uw vervaldagbericht niet heeft ontvangen. U wordt verondersteld op de hoogte te zijn van de verplichting om elk kwartaal uw sociale bijdragen te betalen.

Dit kan rechtstreeks bij onze diensten, met een eenvoudige gemotiveerde aanvraag (via mail of gewone post).

Indien u tijdelijk grote financiële problemen ondervindt, kan u vrijstelling vragen van uw sociale bijdragen.

U bent gestopt met uw zelfstandige activiteit omwille van een specifieke reden. Misschien kan u aanspraak maken op een uitkering?

Gerelateerde artikels