Draag zorg voor uw sociale zekerheid

Dankzij het sociaal verzekeringsfonds van Partena Professional beheert u makkelijk uw sociale dekking, schat u uw sociale bijdragen zo juist mogelijk in, bent u zeker dat u goed beschermd bent en het beste advies geniet. Zo onderneemt u met een gerust hart.

Sluit u aan

Vergemakkelijk uw administratie: sluit u aan bij ons sociaal verzekeringsfonds en ontdek al onze andere diensten om het leven van zelfstandigen te vereenvoudigen.

Word klant

Als zelfstandige moet u zich verplicht aansluiten bij een sociaal verzekeringsfonds van het RSVZ en zelf de sociale bijdragen betalen. Die geven u recht op een standaard sociale bescherming, zowel voor u als voor uw familie:

 

Vergemakkelijk uw administratie met de online diensten van ons sociaal verzekeringsfonds:

De wetgever heeft de principes vastgelegd voor de beoordeling van het sociaal statuut waarin beroepsactiviteiten worden verricht, hetzij als werknemer met een arbeidsovereenkomst, hetzij als zelfstandige.

Wanneer de aard van een arbeidsrelatie niet duidelijk is, kunnen de partijen van deze relatie ze voorleggen aan de administratieve commissie ter regeling van de arbeidsrelatie, opgericht binnen de FOD Sociale Zekerheid. Deze commissie is ermee belast beslissingen te nemen aangaande de kwalificatie van een arbeidsrelatie. U vindt meer informatie over deze commissie op hun website Commissie Arbeidsrelaties.

Meer informatie over de arbeidsovereenkomsten kan u vinden op de website van de FOD WASO via en op de website van de sociale zekerheid.

Gerelateerde artikels