De ondernemingsoverdracht: laat u bijstaan

Overnames en fusies van ondernemingen zijn inherent aan de klassieke levenscyclus van kmo’s en multinationals. Er kunnen verschillende redenen zijn om een onderneming te verkopen of over te laten: de groei verzekeren, nieuwe synergieën vinden, de activiteiten diversifiëren/opnieuw centreren, pensionering, enz. 

DE ONDERNEMINGSOVERDRACHT: ECONOMISCH EN SOCIAAL BELANG

Maar let op, de overdracht vormt niet alleen voor de bedrijfsleiders of de overnemers een uitdaging. Er staat ook economisch en sociaal heel wat op het spel. Meer dan 300.000 ondernemingen zullen binnen 10 jaar van eigenaar moeten veranderen. Elke onderneming die niet wordt overgedragen, is nefast voor de economische activiteit en de tewerkstelling.

Wanneer een onderneming wordt overgedragen, is het belangrijk om oog te hebben voor de menselijke aspecten: bedrijfscultuur, sociale conflicten, loonbeleid, arbeidsorganisatie, enz. 

 

DE ONDERNEMINGSOVERDRACHT, HOE GAAT DAT CONCREET?

PSYCHOLOGISCHE VOORBEREIDING 

Het is belangrijk om zeker de affectieve waarde die de bedrijfsleider en de werknemers hechten aan de onderneming waarvoor ze werken niet te verwaarlozen.

DE ONDERNEMING IN ORDE BRENGEN

Om de verkoop van een onderneming mogelijk te maken, is het essentieel dat de informatie over die onderneming correct is. Zoals bijvoorbeeld: de boekhoudkundige balans, de bedrijfsrekeningen, enz. Deze informatie weerspiegelt de toestand van de onderneming en laat toe om een correcte prijs te bepalen. 

IDENTIFICATIE VAN POTENTIËLE PARTNERS

De overnemer kan een familielid zijn, een naaste, een concurrent of zelfs een werknemer van de onderneming. Zowel in Vlaanderen als in Wallonië werden onlineplatformen ontwikkeld waarmee potentiële overnemers makkelijker moeten kunnen worden geïdentificeerd:

  1. Vlaams Gewest: www.overnamemarkt.be
  2. Waals Gewest: www.sowaccess.be en www.affaireasuivre.be
  3. Brussels Gewest: HUB Overdrachten 

INFORMATIEMEMORANDUM

De verkoper moet een dossier met een globale voorstelling van de onderneming voorbereiden dat hij aan potentiële kopers kan overhandigen. Het bevat over het algemeen een beschrijving van de onderneming en van de markt, de financiële gegevens uit het verleden en de vooruitzichten, een organogram, enz. Het kan potentiële kopers helpen om een inschatting te maken van de juridische, fiscale en financiële consequenties van de aankoop.

AKKOORD OVER DE VERTROUWELIJKHEID

Om de onderhandelingen te laten slagen, is het belangrijk dat de vertrouwelijkheid van de verschillende partijen die in het project betrokken zijn, wordt gevrijwaard.

DUE DILIGENCE  

De potentiële koper zal zelf een onderzoek voeren om de juistheid van de gegevens die hem werden verstrekt te checken. Hij zal ook nagaan of er niet bepaalde moeilijkheden zijn die de kop zouden kunnen opsteken, bijvoorbeeld met personeel, leveranciers, enz. 

KOOPOVEREENKOMST

Na eventueel te hebben onderhandeld, zullen de verkoper en de koper een koopovereenkomst sluiten. 

ENKELE NUTTIGE LINKEN

DE ONDERNEMINGSOVERDRACHT MET PARTENA PROFESSIONAL

Analyse, audit, advies, actieplan? Ongeacht de fase van de overdracht en of u nu kandidaat-koper of kandidaat-overdrager bent, u laat zich best zo goed mogelijk adviseren. Onze Legal Partners kunnen u helpen en bijstaan:

EEN ONDERZOEK NAAR DE CONFORMITEIT VAN DE ONDERNEMING OP HET VLAK VAN ARBEIDSRECHT EN SOCIALE ZEKERHEID

Leeft de onderneming de sociale wetgeving na? Is ze in orde met de betalingen van de socialezekerheidbijdragen? Zijn de overeenkomsten van interne en externe medewerkers volgens de regels? Allemaal vragen die moeten worden beantwoord.

EEN ANALYSE VAN DE COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMSTEN (CAO’S) DIE MOETEN WORDEN NAGELEEFD

De cao nr. 32bis bijvoorbeeld garandeert dat de werknemers hun rechten behouden wanneer de werkgever verandert. Moet u deze cao volgen? Zo ja, wat is de impact en welke strategie moet worden gevolgd?

HARMONISERING VAN DE ARBEIDSVOORWAARDEN

Bij een fusie of overname is het belangrijk om te controleren of er nieuwe cao’s moeten worden gevolgd en om zo snel mogelijk de arbeids- en loonvoorwaarden van de werknemers te harmoniseren.

DE SOCIALE DIALOOG IN DE ONDERNEMING

Vaak worden de werknemers te laat en onhandig ingelicht. Een goede communicatie kan nochtans veel problemen vermijden. Mocht dat nodig blijken, kunnen wij u helpen met de herstructurering van uw onderneming of kunnen wij u bijstaan in geval van staking of sociaal conflict.

 

DE VOORDELEN

EEN TEAM VAN EXPERTS

Een team van meer dan 50 hooggeschoolde juristen gespecialiseerd in arbeidsrecht en sociale zekerheid.

ERVARING

Onze experten hebben al voor tal van ondernemingen gewerkt aan zeer diverse zaken.

DUIDELIJKE COMMUNICATIE

Wij spreken duidelijke, eenvoudige en verstaanbare taal, zodat u snel kan handelen.

PERSOONLIJK ANTWOORD

Onze antwoorden zijn gebaseerd op juridische argumenten die zijn afgestemd op uw organisatie. Zo beschikt u over oplossingen die u onmiddellijk in de praktijk kan brengen.

DUIDELIJK BUDGET

U krijgt een duidelijk budget. U kan uw uitgaven dus plannen en zo verrassingen vermijden. 

Gerelateerde artikels